CURRICULUM VITAE

  • Dinçyürek, S., Akıntuğ, Y. & Beidoğlu, M. (2013). Conflict areas and conflict resolution strategies of college students with friends and romantic partners. Journal of Education and Science, 38 (168), 143-153.
  • Beidoglu M., Dincyurek S.& Yeliz Akıntug (2015). The opinions of school counselors on the use of information and communication technologies in school counseling practices: North Cyprus schools. Computers in Human Behavior, 52, 466-471.
  • Beidoğlu, M. ve Batman, K. A. (2014). Üniversite öğrencilerinin kadının toplumsal cinsiyet rollerine ilişkin görüşleri: Kuzey Kıbrıs örneği. Kadın/Women 2000, 15(1), 45-71.
  • Işık, F. (2001). Yüzücülerde Durumluk ve Sürekli Kaygı. Yakın Doğu Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, PDR Ana Bilim Dalı. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi
  • Dinçyürek, S. (2002). Üniversite Öğrencilerinde Çatışma Çözümleme Stratejileri. Yakın Doğu Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi.
  • Kıralp,Yeliz (2002). Lise Öğrencilerinde Çatışma Çözümleme Stratejileri. Yakın Doğu Üniversitesi, Eğitim Bilimleri enstitüsü. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi.
  • Devrim, N. (2003). Kolejlere Giriş Sınavı ve Kaygı Düzeyi. Yakın Doğu Üniversitesi, Eğitim Bilimleri enstitüsü. . Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi.
  • Zaifoğlu, N. (2005). Ebeveyn ve Gençlerin İletişim Becerilerinin Belirlenmesi. Yakın Doğu Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi.
  • Ruso, İ. (2014). KKTC Ortaöğretim Kurumlarında Akran Zorbalığının Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi. Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Yayımlanmamış Yüksek LisansTezi.