CURRICULUM VITAE

 • Eriş, H., Çapkıner, H. (2012). 'The Expectation and Satisfaction Levels of Educational Faculty Students About Managerial and Academic Services' Hacettepe University Journal of Education, Special Edition 1: 177-183
 • Uzunboylu H.; Eriş, H.; Özçınar Z. (2011). 'Citation Analysis Study on Knowledge Management in Education' British Journal of Educational Technology. Volume 42, Issue 3, Pages 527-538.
 • Eriş, H. (2012). 'Competencies of Primary School Administrators in İmplementing Managerial Knowledge Management in North Cyprus'. Cypriot Journal of Educational Sciences,Vol 7, No:3, 177-188.
 • Zeki.P.C., Dinçyürek.S., Caner.H., Eriş.H., Sonyel.B. (2010). 'Pschological Guidance and Counseling Students' Perceptions on Student Centered Education'. IETC 2010 International Educational Technology Conference. (2) (1257-1259) Boğaziçi Üniversitesi, İstanbul.
 • Caner H., Eriş H. Silman F. (2008). 'Doğu Akdeniz Üniversitesi ve Marmara Üniversitesinin Akademisyen ve Yönetici Kavramlarına Yönelik Mecazlar Yoluyla Yapılan Karşılaştırmalı Bir Durum Analizi;' ICES'2008 International Conference on Educational Sciences, EMU, Northern Cyprus.
 • Celep, C., Eriş,H. (2011). 'Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti İlköğretim Öğretmenlerin Okula ve Okul Dışına Adanma Odakları Araştırması' VI. Ulusal Eğitim Yönetimi Kongresi, Kıbrıs.
 • Eriş H. (2009). 'İlköğretim Okulu Yöneticilerinin Eğitsel Bilgi Yönetimi Yeterliklerine İlişkin Yönetici ve Öğretmenlerin Görüşlerinin Karşılaştırmalı Olarak Değerlendirilmesi' 18. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi' Ege Üniversitesi, İzmir.
 • Eriş H. (2008). 'Öğretmen Liderliği'; Uluslararası Sosyal Bilimler Eğitimi Sempozyumu, Çanakkale 18 Mart Üniversitesi, Çanakkale.
 • İkinci, H. (2014). KKTC Orta Öğretim Kurumlarında Görev Yapan Yönetici ve Öğretmenlerin Bilgi Yönetiminin Eğitsel Boyutu ile Görüşlerinin İncelenmesi. Yakın Doğu Üniversitesi.
 • Tuncay, K. (2014). Toplam Kalite Yönetiminin KKTC Eğitim Sistemi'ndeki Uygulanabilirliğine Yönelik Bir Durum Çalışması. Yakın Doğu Üniversitesi.
 • Abiç, V. (2014). KKTC'deki Okul Öncesi Öğretmenlerinin Okuma Yazmaya Hazırlık Çalışmalarına İlişkin Görüş ve Uygulamaları. Yakın Doğu Üniversitesi.
 • Küçüker, T. (2012). KKTC İlköğretim Okulu Yöneticilerinin Bilgi Yönetimi Altyapısına İlişkin Görüşlerinin Değerlendirilmesi. Yakın Doğu Üniversitesi.
 • Eriş, Hasan. (2016). Dünyada Eğitim ve Okul Politikaları, Türk Maarif Koleji, Lefkoşa, Kıbrıs.
 • Eriş, Hasan. (2016). Öğretmenlerin Okulda Mesleki Gelişimi, Türk Maarif Koleji, Lefkoşa, Kıbrıs.
 • Eriş, Hasan. (2016). İdari İşler ve Personel Yönetimi, Lefkoşa Türk Lisesi, Lefkoşa, Kıbrıs.
 • Eriş, Hasan. (2016). Eğitimde Reform Hareketleri ve Değişime Direnç, Açık Öğretim Fakültesi, Lefkoşa, Kıbrıs.
 • Eriş, Hasan. (2016). Zorunlu Eğitimde Hızlı Değişim Politikalarının Öğretmenin Gelişimine Etkisi, Türk Maarif Koleji, Lefkoşa, Kıbrıs.
 • Eriş, Hasan. (2016). Okul İdarecilerinin Etkili Okul Yönetimi, Lefkoşa Türk Lisesi, Lefkoşa, Kıbrıs.
 • Eriş, Hasan. (2016). Sınıf Yönetimi, Rauf Raif Denktaş Kültür ve Kongre Merkezi, Gazimağusa, Kıbrıs.
 • Eriş, Hasan. (2015). Öğretim Liderliği ve Sınıf Yönetimi, British University of Nicosia, Girne, Kıbrıs.
 • Eriş, Hasan. (2015). Yönetim Kuramları ve Motivasyon, British University of Nicosia, Girne, Kıbrıs.
 • Eriş, Hasan. (2014). Eğitim Kurumlarında Öğretim Liderliği, Doğu Akdeniz Üniversitesi, Gazimağusa, Kıbrıs.
 • Eriş, Hasan. (2015). Zorunlu Eğitimde Hızlı Değişim Politikalarının Öğretmenin Gelişimine Etkisi, 2. Kıbrıs Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi, Girne, Kıbrıs.
 • 2005-2010 Doğu Akdeniz Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi KPSS kursu koordinatörü
 • 2013-2014 Lefkoşa İngiliz Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölüm Başkanı
 • 2014-2015 Lefkoşa İngiliz Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekan Vekili
 • 2013-2015 Lefkoşa İngiliz Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi Kurs Koordinatörü