CURRICULUM VITAE

  • Karanfiller, T., Göksu, H., & Yurtkan, K. (2017). A Mobile Application Design for Students Who Need Special Education. Egitim ve Bilim, 42(192).
  • Karanfiller, T., Yurtkan, K., Ruştioğlu, O., & Göksu, H. Effect of mobile teaching on students who need special education. Quality & Quantity, 1-11.
  • Göksu, H., Karanfiller, T., Yurtkan, K. (2016). The Application Of Smart Devices In Teaching Students With Special Needs. The Turkish Online Journal of Educational Technology, 552-556.
  • Sağır, F. ,Göksu, H. , 2015, Öğretmen Adaylarının Mobil Eğitim Uygulamalarına Yönelik Tutumları: K.K.T.C örneği, Uluslararası Eğitim Yönetim Formu Bildiri Kitabı, Lefkoşa/K.K.T.C
  • Tr. : Göksu, H. Karanfiller, T. Yurtkan, K. , 2016 A Mobile Application Desing For Special Education To Teacher Relations Between Objects, International Conference on Education in Mathematics, Science & Technology, Bodrum/TÜRKİYE
  • Cyprus International University honor awards (Faculty of Edecat,on Fisrt Degree 2013-2014 Academic Year)
  • Cyprus International University, Education Faculty, Department of Prep-school, Students Counseling (133 Students) 2014 ' 2016
  • Cyprus International University, Education Faculty, Course Exemption Coordinator 2014 - 2015
  • Cyprus International University, Assistance Coordinator 2015