CURRICULUM VITAE

 • Proje kapsamında “Kalite Standartlarının Geliştirilmesi Pilotlaması” çalışması (İl eğitim denetmeni / Araştırmacı) 2012-2013 Öğretim Yılı
 • 81 ilde "Revize Edilen Okul Öncesi Eğitim Programına Yönelik Eğitici Eğitimi" konulu hizmet içi eğitim çalışmaların yerinde gözlemlenmesi MEB Bakanlık Makamı’nın 23.05.2013 tarih ve 1082593 sayılı Onayı
 • Türkiye’deki Erken Çocukluk Eğitiminde Yeni Yönelimler: Kalite-Erişim ve Hakkaniyet konulu Uluslararası Konferansı (Tartışmacı) 18-19 Haziran 2013 Ankara
 • Okul Öncesi Eğitimde Kalite Standartları Denetim Sistemi ve Kurum Açma Mevzuatının Güncellenmesi Çalıştayı (İl eğitim denetmeni) 27-29 Ağustos 2013 Ankara
 • KML yöneticilerine “Çağdaş Denetim Uygulamaları” konulu seminer verildi. 03 Mart 2015 Ankara
 • “Eğitim Yönetimi ve Denetiminde Yeni Yaklaşımlar” konulu uluslararası konferansta “Okul Öncesi Eğitim Kurumlarında Denetim uygulamaları” konulu sözlü sunum 14-15 Mayıs 2015 Ankara
 • “Eğitim Yönetimi Denetimi El Kitabı”nda bölüm yazarlığı 1. Kız Meslek Lisesi Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Programlarının tanıtılması 2. Denetimde Etik 2015
 • "Birsel Abla" adlı öykü (11-14 yaş kategorisi birincisi) 2013
 • Milli Eğitim Bakanlığı 2007
 • Ankara Valiliği 1992
 • Okul Öncesi Eğitimin Güçlendirilmesi Projesi kapsamında 2013
 • Ankara Valiliği 2015
 • S. Demirel Üniversitesi Burdur Eğitim Fakültesi 1999, 2000
 • MEB Ortaöğretim Genel Müdürlüğü Karlsruhe Balkonsolosluğu E. Ataşeliği Karlsruhe Balkonsolosluğu E. Ataşeliği Karlsruhe Başkonsolosluğu Atakule İlkokulu Sanat Ortaokulu ve M. L. Konya İl MEM 1989 1991 1993 1996 1996 2002, 2004
 • Okul öncesi eğitim kurumları
 • Okul öncesi eğitim programları
 • Van / Konya 1997-2012
 • Ankara 2013-2015