Laboratuvarlar

Araştırma Laboratuvarları

Nöropsikoloji Laboratuvarı

Fen - Edebiyat Fakültesi bünyesinde bulunan Nöropsikoloji Laboratuvarı, psikoloji biliminin en güncel akımı olan nöropsikoloji alanına hizmet etmek amacı ile psikolojik etik temellere dayanarak kurulmuştur. Nöropsikoloji Laboratuvarı, nöropsikolojik araştırma ve geliştirme ile nöropsikolojik eğitim alanlarında kullanılabilmek üzere tasarlanmış olup, alanındaki temel test ve programların bir kısmını içermektedir. Eğitim, araştırma ve geliştirme amacı ile kullanılabilecek laboratuvar bünyesinde, etkinliği ve işlevselliği dünya çapında kanıtlanan ve deneysel psikoloji başta olmak üzere birçok psikolojik deseni kurgulamakta kolaylık sağlayan E-Prime yazılım programı mevcuttur. E-Prime programı, araştırılmak istenilen konuya ve uygulanacak deneye göre çeşitli model ve paradigmalar oluşturabilmekte ve böylelikle psikoloji biliminin çalışma alanlarını genişletmektedir. Ek olarak, nöropsikolojinin esas ilgi alanı olan sinir sistemi ve işleyişi hakkında daha fazla bilgi sahibi olabilmek ve araştırma yapabilmek adına Brain Voyager ve SPM programları bulunmaktadır. Bu programlar, beyinin yapı ve fonksiyonları ile iligili MR/fMRI verilerinin analizlerinin yapılabileceği özellikte programlar olup, Kıbrıs’ta sadece UKÜ Nöropsikoloji Laboratuvarında bulunmaktadır. Laboratuvar bünyesinde, yukarıda bahsedilen yazılımlara ek olarak, çeşitli psikolojik, psikiyatrik, nörolojik ve nöropsikolojik rahatsızlıkların tanı ve ilerleyişinde önemli rol oynayan bilişsel işlevlerimizi değerlendirmede kullanılan nöropsikolojik test bataryaları mevcuttur. Bu testlerden en yaygın olarak kullanılanları: Stroop, Raven Progresif Matrisleri, Çizgi Yönü Belirleme, Wisconsin Kart Sıralaması olmaktadır. Bu testler başta olmak üzere, temel nöropsikolojik testlerimiz eğitim amaçlı seçmeli derslerimizden Nöropsikolojik Testler (PSYC410) ve araştırma amaçlı Bağımsız Çalışma (PSYC402) gibi derslerde kullanılabilmektedir. Ayrıca laboratuvar bünyesindeki test ve uygulamaların kullanımı, sadece eğitim ve araştırma amacı gütmemekte, aynı zamanda topluma yarar sağlamak amacını da benimsemektedir. Bu doğrultuda, laboratuvarın halka açılması ve bu bağlamda laboratuvar bünyesindeki test ve/veya uygulamalara ihtiyacı olan hasta gruplarının hizmetine sunulması için gerekli çalışmalar başlatılmıştır.

uku-arastirma-noropsikoloji-laboratuvari
Eczacılık Araştırma Laboratuvarı

2 bankolu olan Eczacılık Araştırma laboratuvarında sudan ağır ve hafif Uçucu yağların ekstraksiyonu ve miktar tayini için Clevenger cihazları, Sabit yağ ekstrasyonu ve miktar tayini çin ekstraktörler(Soxhlet cihazları) Rotary Evaporatör ve diğer distilasyon düzenekleri, İnce Tabaka kormatografi seti, Biyogüvenlik kabini, CO2 inkübatörü, Kameralı Mikroskop, su distilasyonu apareyi ve hava sirkülasyonlu kurutma dolabı bulunmaktadır.

Mikrobiyoloji Laboratuvarı

Mikrobiyoloji Laboratuvarı, mikrobiyoloji alanında kapsamlı ve aktif bir laboratuvar olarak hizmet vermektedir. Bu laboratuvar, Biyoteknoloji Araştırma Merkezi kompleksi içerisinde yer alan çok disiplinli araştırma hizmeti sunan bir niteliğe sahiptir. Laboratuvar, Yüksek Lisans ve Doktora öğrencilerinin geniş bir yelpazedeki tez çalışmalarına katkı koymaktadır. İzole edilmiş mikroorganizmalar üzerinde çalışma olanağının yanı sıra, Biyoteknoloji Araştırma Merkezi Mikrobiyoloji Laboratuvarı prokaryosit ve okaryotik hücrelerin eş kültür ortamındaki etkileşimleri ile bakterilerin ve bakteri ürünlerinin kanser üzerindeki etkilerinin incelenmesi de mümkün kılınmaktadır. Araştırma konuları arasında, bakteriyel ürünlerin etkileme gücü ve kanser hücreleri üzerindeki etkileri yer almaktadır. Yine, klinik olarak izole edilmiş ürünler ile doğal ürünler ve bitki ekstrelerinin kanser hücreleri üzerindeki etkileri laboratuvar ölçeğinde incelenmektedir. Sallantılı ve statik enkübatörler, koloni sayacı, otoklavlar ve mikroskoplar, mikrobiyoloji laboratuvarının olağan donanımları olarak sayılabilir.

Kimya Laboratuvarları

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Kimya Laboratuvarları, Mühendislik, Eczacılık ve Sağlık Bilimleri Fakültesi birinci sınıf öğrencilerinin servis derslerinin laboratuvar uygulamalarına hizmet sunmaktadır. Kimya Laboratuvarlarımız, öğrencilerin temel kimya prensipleri ve laboratuvar teknikleri konularında giriş düzeyinde eğitimlerine yönelik katkısağlamaktadırlar. Sunulan servis dersleri dünya genelinde mühendislik, eczacılık ve sağlık bilimleri fakültelerinin ders müfredatlarının temel taşı olan dersler olmalarının yanı sıra UKÜ öğrencilerinin bilimsel kültürünün altyapısını güçlendirmeye yöneliktir. Her disiplinden öğrenciye açık olan laboratuvarlarımız, UKÜ Temel ve İnsani Bilimler Bölümüne bağlı olarak hizmet vermektedir.

Haberleşme Teknolojileri ve Araştırma Laboratuvarı

Haberleşme Teknolojileri Laboratuvarının amacı sinyal işleme, haberleşme ağ tasarımları, iletim sistemleri, yeni nesil kablosuz ağlar ve optic haberleşme sistemlerine yönelik bilimsel araştırma ve geliştirme faaliyetlerinde bulunmaktır. Bu faaliyetleri; 9GHz’e kadar Spektrum Analizörü, Temel optik sistem kurulumu, 4G Baz istasyonu ve sistem araçları ve Lisanslı VPI optik sistem ve optik cihaz geliştirme yazılımı olanakları ile sunar. Lisans eğitimi, bitirme projesi, yüksek lisans tezi ve doktora tez çalışmalarına katkı sağlar.

Elektrofizyoloji Laboratuvarı

Biyoteknoloji Araştırma Merkezi Elektrofizyoloji ve Görüntüleme Laboratuvarı iki kısımdan oluşan elektrofizyoloji ve görüntüleme çalışmaları için özelleşmiş bir laboratuvardır. Birinci kısmı elektrofizyolojik araştırmaların yapılabilmesine olanak tanıyacak şekilde tam kapsamlı olarak donanmış “patch clamp rig” sistemi yerleşecek şekilde tasarlanmıştır. Bu “patch clamp rig” sistemleri sinir ve kardiyomiyosit gibi uyarılabilen hücrelerin yanı sıra geleneksel olarak uyarılamaz kabul edilen kanser hücrelerinde bulunan ve önemli fonksiyonel işlem gören elektriksel aktivitelerin ölçülmesini sağlamaktadır. Bu sistemler, farmakolojik çalışmalar için çok büyük öneme sahiptir. Laboratuvarın ikinci kısmı ise 3 adet konfokal mikroskop ve canlı görüntüleme mikroskop sistemleri gibi görüntüleme sistemlerinin yerleşeceği şekilde tasarlanmıştır. Bu sistemler ile immunohistokimya, immunositokimya ve özgün indikatör boyalar kullanılarak canlı fonksiyonel çalışmalar yapılabilmektedir.

Hücre Kültürü Laboratuvarı

Biyoteknoloji Araştırma Merkezi Hücre Kültürü Laboratuvarı normoksik ve hipoksik hücre kültürü inkübatörleri, biyogüvenlik kabinleri, tam kapsamlı ve geniş spektrumlu floresan mikroskop sistemi, krayogenic hücre ve doku saklama tankı, ultra soğuk derin dondurucu (-80oC) ve metastatik hücresel davranışlarının incelenmesini sağlayan mikroplaka okuyucu (Eliza okuyucu) gibi sistemler ile donanmıştır. Tam yüksek seviyede fonksiyonel olan ve çok aktif olarak çalışan bu laboratuvar, hücre kültürü, farmakolojik, hücresel metastatik davranışların incelenmesi deneylerinde kullanılmaktadır. Bu laboratuvar insan meme kanseri hücre modelleri (MDA-MB-231 ve MCF-7) ve sıçan prostat kanseri hücre modellerinin (Mat-LyLu ve AT2) de içinde olduğu çeşitli hücre hatlarının uzun süreli korunup saklanmasını sağlayan bir hücre bankasını bünyesinde barındırmaktadır. Bunlara ek olarak, bu laboratuvar BRC laboratuvar kompleksi içerisindeki diğer laboratuvarlara çalışma materyali sağlayarak destek vermektedir.

Moleküler Biyoloji ve Genetik Laboratuvarı

Biyoteknoloji Araştırma Merkezi (BRC) Moleküler ve Islak Laboratuvarı, moleküler çalışmaların yapılamasını sağlamaktadır. Bu laboratuvar, kullanılacak örnek materyali ile kontaminasyon hassaslığı ve riski göz önünde bulundurularak çeşitli fonksiyonel çalışma istasyonları şeklinde ayrılmıştır. Bu fonksiyonel çalışma istasyonları içerisinde solüsyon ve farmakolojik ajanların hazırlandığı çözelti hazırlama istasyonu (pH metre, manyetik karıştırıcı, ditile su cihazı vb.); protein izolasyonu ve ekspresyon çalışmalarının yapıldığı protein çalışma istasyonu (soğutmalı santrifüj, SDS elektroforez sistemi, “Western blotting” sistemi, ve “chemiluminescence” görüntüleme sistemi); cDNA sentezi için DNA çalışma istasyonu (nano spektrofotometre, santrifüj, blok ısıtıcı, vb.); nükleotid ekspresyon çalışmalarının yapıldığı PCR çalışıma istasyonu (realtime PCR rotary cycler, UV görüntüleme sistemi, yatay elektroforez sistemi); RNA izolasyonu ve ekspresyonunun çalışıldığı RNA çalışma istasyonu (nano spektrofotometre, santrifüj, blok ısıtıcı, vb.) bulunmaktadır.

Kromatografi Laboratuvarı

Kromatografi, çeşitli çözeltiler içerisindeki bileşenlerin ayrılması, tanımlanması ve ölçülmesi amacıyla sıkça kullanılan bir yöntemdir. Kromatografi laboratuvarında başlıca üç tip kromatografik cihaz bulunmaktadır: İyon Kromatografi (İletikenlik Dedektörüne bağlı) başlıca katyonların (Sodyum Na+, Potasyum K+, Kalsiyum Ca2+ and Magnezyum Mg2+) ve anyonların (Klorür Cl-, Nitrat NO3-, Sülfat SO42-) ölçümü için kullanılmakta; Gaz Kromatografi (Kütle Spektometre, Elektron Yakalama Dedektörü ve Alev İyonizasyon Dedektörlerine bağlı) uçucu organik moleküllerin ve gaz bileşenlerinin ve Sıvı Kromatografi (Ultraviyole ve Refraktif İndeks Dedektörlerine bağlı) polar/apolar ve uçucu olmayan organik moleküllerin ölçümü için kullanılmaktadır. Kromatografi cihazlarına ek olarak Toplam Organik Karbon Cihazı da laboratuvarımızda mevcut olup çözeltiler içerisindeki organik yük miktarının ölçülmesinde kullanılmaktadır.

Çevre Mühendisliği Operasyon Laboratuvarı

Çevre Mühendisliği ve Çevre Bilimleri dallarında araştırma yapan öğrenci ve öğretim elemanlarının deney setlerini ve pilot tesislerini kurdukları ve işlettikleri, numune alma ve gözlemleme gibi operasonların yürütüldüğü, havalandırma, sıcaklık ve nem gibi etkenlerin kontrolünün sağlandığı bir laboratuvardır.

Spektroskopi Laboratuvarı

Spektroskopi Laboratuvarında çevre kirliliğinin kontrol edilebilmesi amacıyla su, atıksu ve katı atıkların analizlerinin doğru ve güvenilir bir şekilde yapılması için Atomik Soğurma Spektrometresi, Fourier Transform Infrared Spektrometresi (FTIR), Spektrofotometre ve Spektroflorofotometre cihazları yer alır. Atomik Soğurma Spektrometresi atomların belli dalga boylarındaki ışık emilimini ölçer. FTIR cihazı organik bileşiklerin tanımlanmasında kullanılır.

Enstrümental Analiz Laboratuvarı

Günümüzde bir çok alanda enstrümental analiz yöntemleri kullanılmaktadır. Özellikle ilaç, gıda, sağlık ve çevresel kirlilik analiz alanlarında bu gelişmiş teknikler tüm dünyada en son teknoloji olarak yaygın şekilde yerini almıştır. Bu laboratuvar içerisinde X-Işını Floresan Spektrometresi ile nümunelerde Berilyum'dan Uranyum'a kadar olan elementlerin kalitatif ve yarı kantitatif analizi gerçekleştirilmektedir. X-Işını Dağılım Spektrometresi ile nümulerin kristal yapıları hakkında bilgi sahibi olunmaktadır. Taramalı Elektron Mikroskobu, elektronların incelenecek malzeme yüzeyine gönderilmesi esasına dayanan ve görüntülerde 300,000 kat büyütme sağlayan bir cihaz olup nümune de karakteristik yapıların ve görüntülerin elde edilmesini sağlayarak yarı kantitatif analizlere olanak sağlar. Parçacık Boyut Analizörü 0.02µm-2000 µm boyutu aralığında her türlü yaş ve kuru numuneler de malzeme içindeki parçacıkların boyut dağılımını istatistiksel olarak ölçümü için ve Diferansiyel Taramalı Kalorimetre nümunelerin çıkardığı ısı miktarının ölçümü için kullanılmaktadır.

Asfalt Laboratuvarı

İçerik eklenecektir.

Yapı Laboratuvarı

İçerik eklenecektir.

Yapı Malzemeleri Laboratuvarı

İçerik eklenecektir.

Zemin Mekaniği Laboratuvarı

Geoteknik Araştırma Laboratuvarında zemin mekaniği deneyleri uluslararası standartlarda yapılabilmektedir. Bilgisayar ile gerilme ve deformasyon kontrollu üç eksenli basınç, kesme kutusu, California Bearing Ratio ve ödometre cihazlarının yanında fiziksel özelliklerin belirlenmesinde kullanılan tüm deney cihazları mevcuttur. Laboratuvarda lisans öğrencilerine eğitim dışında araştırma ile uygulamaya yönelik çalışmalar da yoğun bir şekilde yapılmaktadır.

Eğitim Laboratuvarları

Elektroterapi Laboratuvarı

Üniversitemizin Sağlık Bilimleri Fakültesi bünyesinde yer alan Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Lisans Bölümü ve Fizyoterapi Önlisans Bölümü derslerinde anlatılan teorik bilgilerin pratik olarak pekiştirilmesini sağlayan Elektroterapi Laboratuvarıdır. Ayrıca öğrencilerin stajları sırasında hastanelerde kullanılan elektroterapi aletlerini uygulamada kolaylık sağlaması, değişik hasta gruplarında kullanılacak aletlerin farklarını ve uygulama tekniklerini birbirleri üzerinde uygulama yaparak daha etkin şekilde öğrenmelerine katkıda bulunarak mesleki donanım sağlamak amacıyla kullanılmaktadır. Fizyoterapi ve Rehabilitasyon alanında gerekli eğitimin verilmesini sağlayan bu laboratuvar, öğrencilerimizin elektroterapi yöntemlerini ve cihazların kullanımını öğrenebilecekleri ortamı sunmaktadır. Laboratuvarda bulunan fiziksel ajanlar (TENS, NMES, Laser, Ultrason, İnfraruj, Hotpack, Parafin kazanı vb.) aracılığıyla lisans ve ön lisans derslerinde öğrencilerin almış oldukları teorik eğitimi destekleyecek, klinik uygulamaları laboratuvar ortamında gözlemleyip kullanarak sahaya hazır öğrencilerin yetiştirilmesi sağlanmaktadır. Bununla birlikte, akademisyenlerin de pratik olarak daha donanımlı bir eğitim verebilmeleri ve yapılacak akademik çalışmalarda yararlanabilmek adına katkı sağlaması açısından faydalı olmaktadır.

Cilt ve Vücut Bakımı Atölyesi

Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri Programı, uygulamalı eğitimlerini en son teknolojik özelliklere sahip cihazların yer aldığı cilt ve vücut bakımı laboratuvarında gerçekleştirmektedir. Cilt ve vücut bakımı laboratuvarında cilt bakımı cihazı, lenf drenaj cihazı, pasif jimnastik, termoliz iğneli epilasyon ve IPL gibi cihazlarda cilt analizi ve teşhisi yaparak kozmetik ürün seçebilirler. Öğrenciler, seçtikleri bu ürünlerle cildin ihtiyacına göre kırışıklık, leke tedavisi, akne bakımı, oksijen terapisi, peeling ve maske gibi benzeri özel uygulamaların yanında, yine özel ürünler kullanarak pasif jimnastik ve lenfatik drenaj cihazlarıyla bölgesel vücut inceltme ve sıkılaştırma gibi uygulamaları yapabilmektedirler.

Saç Bakım ve Makyaj Atölyesi

Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri Programı, uygulamalı eğitimlerini en son teknolojik özelliklere sahip cihazların yer aldığı saç bakımı – yapımı ve makyaj laboratuvarında gerçekleştirmektedir. Saç bakımı yapımı ve makyaj uygulamaları atölyesinde öğrencilerimiz, saça kalıcı ve geçici şekil verme, saçı renklendirme, saç kesimi, güzelleştirici makyaj, sahne makyajı ve özel efekt makyajları dahil saç ve makyajı derslerini kapsayan birçok uygulamayı yapabilmektedirler.

Beslenme İlkeleri Laboratuvarı

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik bölümünde bulunan laboratuvarlarımızdan biri olan Beslenme İlkeleri Laboratuvarında besin hijyeni göz önünde bulundurularak sağlıklı besin hazırlama ve pişirme ilkelerinin öğretilmesinin amaçlandığı uygulamalar yapılmaktadır. Laboratuvarda öğretilmesi amaçlanan uygulamalara yönelik gerekli tüm cihaz ve ekipmanlar bulunmaktadır. Bu laboratuvarda teorik derslerde öğretilen besin gruplarına yönelik belirli örnek uygulamalar yapılarak teorik bilgilerin pekiştirilmesi sağlanmaktadır. Böylece, yapılan uygulamalar sonucunda öğrencilerin hangi uygulamayı hangi amaçlarla yaptıklarını, yapım aşamalarındaki gözlemlerini, sağlıklı pişirme yöntemlerini ve uygulamada kullanılan malzemelerin uygulamaya yapı, görünüş ve besin öğesi yönünden etkisinin ne olduğunu tartışarak sağlıklı besin hazırlama ve pişirme yöntemlerini öğrenmelerine imkân verilmektedir. Bu laboratuvar lisans ve yüksek lisans öğrencileri için uygulama laboratuvarı olarak kullanılmakta ve aynı zamanda lisansüstü eğitim, tez ve bilimsel araştırma projelerinin yapılmasında kullanılmaktadır.

Macintosh Laboratuvarı

Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi bünyesinde yer alan Macintosh Laboratuvarı , 16 adet Apple iMac bilgisayar ile Grafik Tasarım Bölümü öğrencilerinin dünya standartlarında eğitim almalarına olanak sağlamaktadır. . Günümüzde, özellikle bilgisayar destekli grafik tasarım uygulamaları alanında kullanılan Macintosh bilgisayarlar, global platformda da sıklıkla tercih edilir. “Retina Ekran” teknolojisine sahip bilgisayarlar, 4K (1M renk) ve yüksek hızda işlem yapma özellikleri ile öğrencilerin tasarımlarında gerçeğe en yakın sonucu hızlı bir şekilde almalarına olanak sağlar. Laboratuvar içerisinde Lapazz Grafik Tabletler ile öğrenciler dijital resimleme /illüstrasyon alanında da kendilerini geliştirerek grafik oyun arayüzleri, oyun tasarımı, karakter tasarımı, matte painting gibi konsept art çalışmalarını öğrenme imkanı bulurlar.

Anatomi Laboratuvarı

Üniversitemizin Sağlık Bilimleri Fakültesi bünyesinde yer alan bölümlerin çoğunda derslerde anlatılan teorik bilgilerin Anatomi Laboratuvarında yer alan geniş maket koleksiyonu ve çeşitli torso modelleri ile görsel ve pratik olarak pekiştirilmesi amaçlanmıştır. Bunu yanı sıra insan organ sistemlerinin anatomik (hareket, dolaşım, solunum, sinir, endokrin, ürogenital ve sindirim sistemleri) özelliklerine ilişkin teorik ve pratik bilgilere sahip olma ve tanımlayabilme becerisi kazandırma açısından Anatomi Laboratuvarımız son derece önemlidir. Ayrıca anatomik yapıların ayrı ayrı incelenerek teorik derslerde anlatılan kemik, eklem, kas, sinir, damar, organ ve oluşumların yerleşimlerini öğrenerek pratik eğitimin daha etkin biçimde gerçekleştirilmesi, öğrencilerin donanımlı bir şekilde mezun olmaları ve klinik ortamda yorum yapabilecek düzeyde temel bilgi sahibi olma amacıyla etkin bir şekilde kullanılmaktadır.

Tedavi Hareketleri Laboratuvarı

Üniversitemizin Sağlık Bilimleri Fakültesi bünyesinde yer alan Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Lisans Bölümü ve Fizyoterapi Önlisans Bölümü derslerinde anlatılan teorik bilgilerin pratik yönden pekiştirilmesini sağlayan Fizyoterapi Laboratuvarıdır., Bütün uygulamalı derslerde daha kaliteli bir eğitimin sağlanması, öğrencilerin hasta değerlendirmesi ve tedavisinde kullanılan bütün materyalleri tanıyıp kullanmasıyla daha donanımlı bir şekilde mezun olmalarını sağlamak amacıyla kullanılmaktadır. Stajlar sırasında rehabilitasyon uygulamalarının içeriğinin daha detaylı olarak verilebilmesi, temel rehabilitasyon uygulamalarının daha etkin bir şekilde anlatılması öğrencilerin uygulama alanlarını genişletebilmek açısından önemlidir. Fizyoterapi ve Rehabilitasyon alanında rehabilitasyona yönelik uygulamaların yanı sıra klasik masaj uygulamaları için tedavi yataklarından faydalanılmakta ve Ortopedik Rehabilitasyon, Nörolojik Rehabilitasyon, Kardiyopulmoner Rehabilitasyon alanlarında derslerde anlatılan uygulamalar gerçekleştirilmektedir. Fizyoterapi Laboratuvarı, öğrencilerin meslekleriyle ilgili bilgi ve becerilerini geliştirmek, gerekli uygulamaları yaptırmak, cihazların kullanımını öğretmek, bilgili ve donanımlı fizyoterapist olarak yetişmelerini sağlamak amacı ile kurulmuştur.

Ameliyat Hizmetleri ve Anestezi Laboratuvarı

Anestezi cerrahi bilimlerinin vazgeçilmez unsurlarından birisidir. Anestezi uzmanının yardımcısı olacak Anestezi teknikerleri, cerrahi ortamların hazırlanmasını, ekipmanların kullanımını, bakımını, bir sonraki operasyon için hazır tutulmasınını ve genel anlamda Ameliyathane, Reanimasyon ve Acil Servislerde yetki ve sorumluluklarını bilerek üstlendikleri görevleri hakkıyla yerine getirebilmeyi öğrenmelidirler. Öğrencilerimiz, aldıkları bilgilerin ışığında, laboratuvarlarımızda gelişmiş simülatörler ve ekipmanlarla uygulamalar yapmaktadırlar. Uygulamalı Eğitim İle Kazanılan Beceriler: (a) Ameliyathane ortamının hazırlanması, kişisel koruyucu ekipmanlar, sterilizasyon, dezenfeksiyon ve tıbbi atık yönetimi hakkında yeterli bilgiye sahip olma, (b) Hasta kabulü, cerrahi işleme göre hastanın ameliyathane masasına alınması ve gerekli pozisyonu sağlayabilme, (c) Ameliyat esnasında gelişebilecek komplikasyonlar ve önlemler hakkında yeterli bilgiye sahip olma, (d) Hastanın ameliyata alınmadan önce kullanılacak cihazların (anestezi cihazı, oksijen kaynağı, laringoskop, aspiratör cihazı ve acil durumlarda kullanılacak defibrilatörün) ön kontrollerinin ve çalışma durumunu kontrol edebilme ve kullanabilme, (e) Hastayı cerrahi işlem sırasında monitörden tüm parametreleri ile doğru takip edebilme, (f) Hastaya uygulanacak invazif girişimlerin (periferik katater, CVP katateri, arteriyel katater) ve hazırlanacak malzeme bilgisine ve uygulama becerisine sahip olma, (g) Hastayı entübe etme, balon valf maske ile hastaya oksijen verme, infüzyon ve enjektör pompasından verilen ilaçlar bilgisine ve uygulama becerisine sahip olma, (h) Hastanın kardiyo-pulmoner arest gelişmesi durumunda yapması gerekenleri CPR maketinde uygulayabilme, (i) Simülatör cihazı üzerinden hastanın bütün fiziksel değerlendirmelerini yapabilme ve acil durumlarda hastanın EKG’sini çekebilme.

Antropometri Laboratuvarı

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü bünyesinde bulunan Antropometri Laboratuvarında, bireylerin vücut komposizyonunun belirlenmesi ve beslenme durumları ile ilişkili antropometrik ölçümlerin yapılmasına olanak sağlayacak ekipman ve cihazlar bulunmaktadır. Farklı yaş gruplarının beslenme durumunun saptanmasında kullanılan yöntemlerin kavranması amacıyla çeşitli uygulamalar yapılmaktadır. Farklı ölçümler için uygun yöntemlerin kullanılması koşuluyla çevre ve çap ölçümleri, farklı bölgelerden deri kıvrım kalınlıkları ölçümleri ve kas kuvveti ölçümleri alınmakta, değerlendirilmekte ve uygulama becerisi kazandırılmaktadır. Vücut bileşiminin değerlendirilmesinde kullanılan farklı özellikte gelişmiş cihazların kullanımı ve ölçüm yöntemleri konusunda uygulamalar yapılmaktadır. Bireyin enerji harcamasının saptanması için, bazal metabolizma hızı, egzersizin enerji harcaması, günlük enerji harcaması ölçümleri ile yaşam biçiminin değerlendirilmesi uygun cihaz ve yöntemlerle yapılmaktadır. Bu laboratuvar, lisans ve yüksek lisans öğrencileri için uygulama laboratuvarı olarak kullanılmakta, lisansüstü eğitim, tez ve bilimsel araştırma projelerinin yapılmasında kullanılmaktadır.

Finans Laboratuvarı

Finans alanında kariyer yapmak isteyen mezunlarımız, şirketlerin finans departmanlarında veya finansal kuruluşlarda finas uzmanı, borsada faaliyet gösteren aracı kurumlarda broker, dealer veya yatırım uzmanı olarak istihdam edilme imkanına sahip olacaklardır. Bu bağlamda, eğitim ve araştırma amaçlı Finans Laboratuvarı sayesinde mezunlarımız teorik bilgilerin yanı sıra hisse senedi, tahvil, emtia, doviz ve türev piyasalarının pratikte nasıl çalıştığını ve sanal ortamda gerçek piyasa verileri kullanılarak bu enstrümanlara nasıl yatırım yapıldığını öğrenecek ve dolayısıyla yatırım ve portföy yönetimi konusunda tecrübe kazanarak diğer mezunlardan farklı olarak özel bir yeteneğe sahip olacaklardır. Yüksek lisans ve doktora öğrencilerimiz ise finansal piyasaları yakından takip edebilecek ve piyasalardan elde ettikleri gerçek verileri tez çalışmalarında kullanabilecek ve danışman hocalarının gözetimde tezlerinden Sosyal Bilimler Atıf endeksinde yer alan dergilerde yayınlanmak üzere makale çıkarabileceklerdir. Akademisyenlerimiz de akademik çalışmalarında laboratuvardan elde ettikleri verileri kullanabileceklerdir.

Hemşirelik Becerileri ve Simule Hasta Laboratuvarı

Sağlık Bilimleri Yüksek Okulu Hemşirelik Bölümü öğrencilerinin,  teorik bilgilerini uygulamaya aktarmak ve psikomotor becerilerini geliştirmek amacıyla kurulmuş olan hemşirelik beceri laboratuvarları, son teknolojik gelişmelere uygun olarak donatılmıştır. Temel hemşirelik becerileri uygulama laboratuvarları, Kadın Doğum ve Çocuk Sağlığı Hemşireliği, İç ve Cerrahi Hastalıklar Hemşireliği laboratuvarları gerçek klinik ortama benzer ortamı öğrencilere sağlamaktadır.

Bu laboratuvarlarda temel hemşirelik uygulamalarına (damar yolu açma, enjeksiyon yapma, vücut boşluklarına tüp uygulama vb.) olanak veren yetişkin maketleri, kalp-solunum masajı yapılabilen simülasyon maketleri, doğum eylemi uygulamaları yapılabilen gebe simülasyon maketleri, yeni doğan bakım ve uygulama maketleri, çocuk maketi, parça maketler, uygulamalar için iskelet, anatomi maketleri, kuvözler, tansiyon aletleri, dereceler, baskül, aspiratör, göğüs tüpü drenaj aletleri bulunmaktadır. 

Araştırma Olanakları

Hemşirelik becerileri uygulama laboratuvarları, tez ve bilimsel araştırmaların yapılması için yeterli donanıma sahiptir. Laboratuvarlarda ileri hemşirelik becerilerini uygulamaya imkan veren simulasyon mankenleri, tıbbi cihazlar teknolojik ve bilimsel gelişmelere paralel olarak güncellenmekte ve arttırılmaktadır. Ayrıca bilimsel araştırmaların yapılmasında ihtiyaç duyulan tıbbi malzeme ya da sarf malzemeleri gerekli nitelikte ve nicelikte karşılanmaktadır. 

Endüstri Mühendisliği Simülasyon Laboratuvarı

Endüstri Bölümü bünyesinde kurulan Simülasyon Laboratuvarı, öğrencilerimizin aldıkları derslerini daha iyi anlamaları ve uygulamaları amacı ile oluşturulmuştur. Bölümümüz müfredatında bulunan ve aşağıda belirtilen ilgili derslerde kullanılacak olan bu laboratuvar sayesinde öğrenciler ders sırasında teorik olarak gördükleri konuları ve yine ilgili derslerin projelerinin hazırlanması sırasında ihtiyaç duydukları bilgisayar programlarını, uygun çalışma ortamında kullanabilmeleri için bu laboratuvara ihtiyaç duyulmuştur. Bu laboratuvarın kullanılacağı dersler: INDE 204 Probability and Computer Applications in IE, INDE 221 Introduction to Modelling and Optimization, INDE 321 Operations Research I, INDE 322 Operations Research II, INDE 353 Systems Modelling and Simulation, INDE 352 Information Systems and Implementation, INDE 372 Production Systemas and Technology, INDE 441 Facility Layout and Material Handling, Yukarıda belirtilen dersler için kurulan yazılımlar şunlardır: LINDO, LINGO, SPSS, MiniTAB, MasterCAM, Arena, AUTOCAD, MS Project, MS Access.

Enerji Sistemleri Laboratuvarı

Bu laboratuvarda öğrenciler Termodinamik, Isı ve Kütle Transferi ve Enerji Sistemleri II dersleri ile ilgili deneyler yapmaktadırlar. Öğrenciler, farklı malzemeler ve farklı kütleler için özgül ısı ölçümleri yapmaktadırlar. Ayrıca, doğal konveksiyon için, her bir ısı yüzeyinin farklı termal özelliklerini anlamak ve cebri konveksiyonda, ısı transfer yüzeylerinin yüzey sıcaklıklarını karşılaştırmak için deneyler yapılmaktadır. Ters kare yasası da yapılan deneyler arasındadır. Öğrenciler ayrıca, güneş, rüzgar ve hidrojen gibi çeşitli enerji kaynakları ile ilgili deneyler yapmaktadırlar. Farklı aydınlatma seviyelerinde güneş modülünün akım-voltaj özelliklerini ve güç eğrisini gözlemlemektedirler. Buna ek olarak, farklı yük koşulları altında rüzgar türbininin nasıl çalıştığı üzerine deney yapmaktadırlar. PEM elektrolizörünün akım-voltaj özellikleri de laboratuvar seanslarında gözlemlenmektedir.

Araştırma Olanakları

Laboratuvarda bulunan cihazlar şu şekildedir; Buhar jeneratörü, termal genleşme cihazı, Marcet kazanı, açı bulucu, multimetre, ısıtıcı, ağırlık ölçüm cihazı, termometre, lux metre, gaz hukuku deney cihazı, doğal ve cebri konveksiyon cihazı, Leslie küpü, güç kaynağı, yakıt hücresi ve elektrolizör, PEM elektrolizör, hidrojenle çalışan mini araba, güneş modülü, rüzgar türbini kiti, anemometre ve takometre.

Eczacılık Eğitim Laboratuvarı

Eczacılık Eğitim laboratuvarında Farmasötik Teknoloji, Kozmetoloji, Farmasötik Toksikoloji derslerinin uygulamaları yapılmaktadır. Öğrencilerin karşılıklı olarak çalışabilecekleri 4 adet uzun banko bulunmaktadır. Eğitim laboratuvarında Farmasötik Teknoloji uygulamalarında kullanılan UV ve visible spektrofotometre, otoklav, santrifüjler, elektronik dijital teraziler, termostatlı su banyoları, nem tayin cihazı, çözünme hızı tayin cihazı ve tablet ve kapsüllerin dağılma süresi tayin aleti, rotasyon viskozimetresi, yüzey gerilim tayin cihazı, ampul ve flakon kapatma cihazları, manyetik ve mekanik karıştırıcılar, vakum pompası, kurutma dolabı(etüv) bulunmaktadır.

Mikroskop Laboratuvarı

Biyoloji/mikroskop laboratuvarlarında, mikrobiyoloji, biyoloji, klinik biyokimya, moleküler biyoloji ve genetik, parazitoloji gibi derslerin uygulamaları yürütülmektedir. Laboratuvarı biyomühendislik ve çevre mühendisliği lisans ve lisansüstü öğrencileri, eczacılık ve sağlık bilimleri lisans öğrencileri ve çevre bilimleri lisansüstü öğrencileri kullanmaktadır. Laboratuvarda temel ve uygulamalı biyoloji, mikrobiyoloji ve klinik biyokimya deneylerinin yürürtülebileceği cihazlar mevcuttur. Lisansüstü eğitim alan öğrenciler, tezlerine yönelik mikrobiyolojik çalışmalarını bu laboratuvarda yürütmektedirler. Mikroskop laboratuvarında 20 adet kameralı ve 20 adet de kamerasız mikroskop bulunmaktadır Laboratuvarda bulunan otoklav, inkübatörler, biyolojik güvenlik kabini ve etüv kullanılarak mikroorganizma kültürlerinin devamlılığı sağlanabilmektedir. Bu mikroorganizmalarla farklı biyolojik prosesler sürdürülmektedir. Ayrıca bu laboratuvarda izolasyon, identifikasyon çalışmaları sürdürülmektedir.

Mikrobiyoloji Laboratuvarı

Mikrobiyoloji Laboratuvarı, mikrobiyoloji alanında kapsamlı ve aktif bir laboratuvar olarak hizmet vermektedir. Bu laboratuvar, Biyoteknoloji Araştırma Merkezi kompleksi içerisinde yer alan çok disiplinli araştırma hizmeti sunan bir niteliğe sahiptir. Laboratuvar, Yüksek Lisans ve Doktora öğrencilerinin geniş bir yelpazedeki tez çalışmalarına katkı koymaktadır. İzole edilmiş mikroorganizmalar üzerinde çalışma olanağının yanı sıra, Biyoteknoloji Araştırma Merkezi Mikrobiyoloji Laboratuvarı prokaryosit ve okaryotik hücrelerin eş kültür ortamındaki etkileşimleri ile bakterilerin ve bakteri ürünlerinin kanser üzerindeki etkilerinin incelenmesi de mümkün kılınmaktadır. Araştırma konuları arasında, bakteriyel ürünlerin etkileme gücü ve kanser hücreleri üzerindeki etkileri yer almaktadır. Yine, klinik olarak izole edilmiş ürünler ile doğal ürünler ve bitki ekstrelerinin kanser hücreleri üzerindeki etkileri laboratuvar ölçeğinde incelenmektedir. Sallantılı ve statik enkübatörler, koloni sayacı, otoklavlar ve mikroskoplar, mikrobiyoloji laboratuvarının olağan donanımları olarak sayılabilir.

Kimya Laboratuvarları

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Kimya Laboratuvarları, Mühendislik, Eczacılık ve Sağlık Bilimleri Fakültesi birinci sınıf öğrencilerinin servis derslerinin laboratuvar uygulamalarına hizmet sunmaktadır. Kimya Laboratuvarlarımız, öğrencilerin temel kimya prensipleri ve laboratuvar teknikleri konularında giriş düzeyinde eğitimlerine yönelik katkısağlamaktadırlar. Sunulan servis dersleri dünya genelinde mühendislik, eczacılık ve sağlık bilimleri fakültelerinin ders müfredatlarının temel taşı olan dersler olmalarının yanı sıra UKÜ öğrencilerinin bilimsel kültürünün altyapısını güçlendirmeye yöneliktir. Her disiplinden öğrenciye açık olan laboratuvarlarımız, UKÜ Temel ve İnsani Bilimler Bölümüne bağlı olarak hizmet vermektedir.

Kontrol ve Robot Laboratuvarı

Kontrol ve Robot laboratuvarında yer alan cihazlar öğrencilere; kumanda sistemlerinin temellerini, programlanabilir mantık denetleyicilerinin yapılarını, giriş-çıkış birimlerini, işletim sisteminin programlanmasında kullanılan teknikleri, fiziksel bağlantılarını, iletişim arabirimlerini, tasarım yöntemlerini ile endüstriyel uygulama yapabilme bilgi ve becerisi kazandırılmaktadır. Öğrenciler kumanda sistemlerinde kullanılan elemanları tanımlamayı, programlanabilir mantık denetleyicilerinin yapılarını, giriş-çıkış birimlerini ve işletim sistemini pratik yaparak öğrenebilmektedirler. Ayrıca laboratuvarda yer alan Arduino Uno Uygulama Seti dijital giriş çıkış, analog dijital dönüştürücü, LED uygulamaları, 7 segment display, LCD, çeşitli sensör uygulamaları, PWM üretimi, keypad ve motor sürme gibi temel , ileri seviye robot tekniği uygulamaları yapabilme olanağı sağlamaktadır. Yine laboratuvar bünyesinde yer alan Lego Mindstorms eğitim setinde, lego teknik tuğlaları, bilgisayar tarafından kontrol edilebilir bir mikroişlemci, mikroişlemciyi kolay bir şekilde programlamaya imkân veren grafik ara yüzüne sahip bir yazılım, sensörler (sese, ışığa, uzaklığa ve dokunmaya duyarlı) ve hareket sağlamak için motorlar bulunmaktadır.

Dijital Haberleşme Laboratuvarı

Digital ve Haberleşme Sistemleri laboratuvarında yer alan haberleşme eğitim seti, analog ve dijital haberleşme ile ilgili uygulamaların yapılabilmesi amacıyla tasarlanmış ana ünite ve on üç adet uygulama modülünden oluşmaktadır. Çalışma alanları, analog ve sayısal haberleşme sistemleri, modülasyon teknikleri, kodlama ve kod çözme tekniklerini içermektedir. Laboratuvarımızda analog ve dijital modülasyon/demodülasyon eğitim setleri bulunmaktadır. Modülasyon setinin analog ve dijital kısmında AM, SSB, FM, PM, PAM, PCM, PFM, PPM, DM, ASK, FSK, PSK modülasyon uygulamaları ile demodülasyon setinin analog ve dijital kısmında ise AM, SSB, FM, PM, PAM, PCM, PFM, PPM, DM, ASK, FSK, PSK demodülasyon uygulamaları yapılabilmektedir. Ayrıca öğreciler laboratuvarımızda yer alan dijital elektronik eğitim setlerini kullanarak sayısal sistemlerin uygulamalarını yapabilmektedirler. Dijital elektronik deneyleri arasında TTL lojik kapıları uygulamaları, CMOS lojik kapıları uygulamaları, NAND, NOR ve XOR lojik kapıları uygulamaları, dijital eklrmr-çıkarma uygulamaları, dekoder/demultiplexer ve multiplexer uygulamaları, d-type &jk-type flip-flops uygulamaları ile binary sayıcı, ADC uygulamaları, DAC uygulamaları gibi uygulamalar yer almaktadır.

Fizik Laboratuvarları

Üniversitemizde eğitim amaçlı iki tane Fizik laboratuvar bulunmaktadır. Bu laboratuvarlarda temel fizik konusunda deneyler yapılmaktadır. Ağırlıklı olarak mekanik ve elektrik konuları ile ilgili deney setleri bulunmaktadır. Mekanik deneyler için hareket, yaylar, sarkaç ve Newton yasası ile ilgili settler mevcuttur. Elektik konuları ile ilgili olarak Ohm yasası, paralel ve seri devreler, Kirchhoff kuralları, sığalar ve manyetizma deney setleri bulunmaktadır. Fizik I ve Fizik II derslerinin her biri için dönem boyunca altı adet deney yapılmaktadırÖğrenciler deneylerine başlamadan önce kendileri için hazırlanan kılavuzu okuyarak ikili üçlü gruplar halinde çalışmalarını sürdürürler. Her deney, öğrenciler doğru sonucu buluncaya kadar devam eder. Deney bittiğinde, öğrencilerin deneye ilişkin bir rapor hazırlamaları gerekmektedir.

Bilgisayarda Bütünleşik Üretim Laboratuvarı

Otomasyon sistemleri hakkında genel bilgilerinin oluşturulması, prototip olarak üretim çizelgeleme, bilgisayar programlama, vb. konularda öğrencilerin kendilerini geliştirmelerine olanak sağlama amacıyla kurulan bu laboratuvar,esnek üretim sistemleri çalışmaları için de iyi bir örnek teşkil etmektedir.Laboratuvarımıza kazandırılan LEGO Mindstorm ve TETRIX setleri ile oluşturulacak olan robot kollar, konveyör hatları, AGV (çizgi takip araçları) ve otomatik depolama ünitesi kullanılarak öğrencilerin otomasyon ve esnek üretim sistemlerini kurmaları ve programları sağlanacaktır. Öğrenciler bu setler ile oluşturacakları sistemleri NI LabVIEW yazılımı ile çalışır hale getirip bütünleşik bir sistem oluşturacaklardır. Bu yazılıma ilave olarak daha ileri seviye akademik araştırma faaliyetleri için Java ve Python dilinde yazılımlar oluşturmak bu sistemler ile mümkündür. Bu laboratuvar sayesinde bölümümüzdeki zorunlu derslerden INDE372 Production Systems and Technology ve INDE322 Operations Research II için kullanılmaktadır. Ayrıca bölümümüz tarafından verilen INDE305 Computer Integrated Manufacturing, INDE343 Production Processes, ve INDE 391 Production Scheduling seçmeli derslerinde de bu laboratuvardan yararlanılmaktadır.

Elektronik ve Devre Laboratuvarı

Elektronik Laboratuvarı, Elektrik Mühendisliği öğrencileri ve diğer mühendislik disiplinleri için temel pratik öğrenme alanıdır. Laboratuvar, öğrencinin EELE202 (Devre Teorisi I) ve EELE301 (Devre Teorisi II) kapsamında temel elektronik deneylerini gerçekleştirdiği laboratuvardır. Laboratuvar Gerilim, akım, direnç ve güç ölçüm cihazlarından oluşmaktadır. Laboratuvarda AC/DC güç ve sinyal üreteçleri, AC/DC osiloskoplar bulunmaktadır. RLC devreleri üzerinde deneyler güvenilir bir şekilde yapılmaktadır. Transformatörler, empedans ölçümü. Elektronik devrelerin ölçüm ve analizi için temel aletlerin pratik kullanımı gerçekleştirilmektedir. İleri lisans elektronik derslerinde doğrultucu diyotlar, Zener diyotlar, transistörler (BJT ve FET) üzerinde deneyler yapılır.

Elektrik Makineleri ve Güç Elektroniği Laboratuvarı

Elektrik Makineleri Laboratuvarında; endüstride kullanılan, doğru akım ve alternatif akım elektrik motorlarının ve jeneratörlerinin çalışmalarını incelemek , işletme karakteristiklerini daha iyi anlamak için çeşitli deneyler yapılmaktadır. Transformatör deneyleri, dönüştürme oranının bulunması, bir fazlı transformatörlerin boşta çalışması, bir fazlı transformatörlerin kısa devre çalışması, bir fazlı transformatörlerde polarite tayini ve transformatörlerin yüklü çalışması deneylerini kapsamaktadır. Doğru akım elektrik makine deneyleri, ayrı uyartımlı DC jeneratörün boşta çalışma karakteristiğinin incelenmesi ve yabancı uyartımlı DC jeneratörün yük karakteristiğinin incelenmesi deneylerini kapsamaktadır. Asenkron elektrik makine deneyleri, asenkron motorun boşta çalışması ve üç fazlı asenkron motorun yüklü çalışma deneylerini kapsamaktadır. Laboratuvarda ayrıca Güç Elektroniği Eğitim Setileri yer almaktadır. Güç Elektroniği Eğitim Setinde, temel olarak çok fonksiyonlu Deney Masası ve Enerji Üniteleri, Ölçüm Modülleri, Yük Grupları ve gerekli aksesuarlar yer almaktadır. Laboratuvarda, doğrultucular, faz kontrollü doğrultucular, AC / AC çeviriciler, DC / DC çeviriciler, çeviriciler ile ilgili deneyler yapılabilmektedir.

Gastronomi ve Mutfak Sanatları Laboratuvarı

Turizm ve Otel İşletmeciliği Yüksekokulu Gastronomi ve Mutfak sanatları bölümü ve Aşçılık bölümlerinde bulunan laboratuvarımızdan biri olan Üretim mutfağı laboratuvarımızda besin ve kişisel hijyen göz önünde bulundurularak, sağlıklı besin hazırlama pişirme ilkeleri ve kesim teknikleri, pişirme teknikleri, temel Fransız sosları,türevleri ve bağlama teknikleri yani kıvam verme teknikleri dünyaca ünlü tarifler kullanılarak uygulanmaktadır. Laboratuvarda öğretilmesi amaçlanan uygulamalara yönelik gerekli tüm cihaz ve ekipmanlar bulunmaktadır. Bu laboratuvarda teorik derslerde öğretilen besin gruplarına yönelik belirli örnek uygulamalar yapılarak teorik bilgilerin pekiştirilmesi sağlanmaktadır. Böylece, yapılan uygulamalar sonucunda öğrencilerin hangi uygulamayı hangi amaçlarla yaptıklarını, yapım aşamalarındaki gözlemlerini, sağlıklı pişirme yöntemlerini ve uygulamada kullanılan malzemelerin uygulamaya yapı, görünüş ve besin öğesi yönünden etkisinin ne olduğunu tartışarak sağlıklı besin hazırlama ve pişirme yöntemlerini öğrenmelerine imkân verilmektedir. Bu laboratuvar lisans ve yüksek lisans öğrencileri için uygulama laboratuvarı olarak kullanılmakta ve aynı zamanda lisansüstü eğitim, tez ve bilimsel araştırma projelerinin yapılmasında kullanılmaktadır.

Preklinik ve Fantom Laboratuvarı

Diş hekimliği fakültesinde çeşitli kullanımlara yönelik klinik öncesi laboratuvarları mevcuttur. Birinci sınıf öğrencileri yontu ve diş preparasyon çalışmaları için bench laboratuvarını kullanır. İkinci sınıf öğrenciler sabit ve hareketli protez çalışmalarını fantom çeneler üzerinde bench ve fantom laboratuvarlarında yaparlar. Üçüncü sınıf öğrencileri sabit ve hareketli protez çalışmalarını fantom laboratuvarlarındaki fantom simulatörler üzerinde gerçekleştirirler. Alçı laboratuvarı ortak kullanım alanıdır. Alçı laboratuvarında bulunan vibratörler, mum eritme kazanları, hidrolik presler, alçı trimleme makineleri ve lavabolar, alçı karıştırmak, dental modelleri elde etmek, tam ve bölümlü protezler için mum atımı ve akril tepimi, artikülatöre alma gibi işlemler için kullanılır. Bench ve fantom laboratuvarlarında, fakülte hocalarının yaptıkları demonstrasyonlar kamera sistemi ile öğrencilerin ekranlarına yansıtılarak öğrencilerin sunumları daha kolay takip etmeleri sağlanır.

Alçı Odası

Diş Hekimliği fakültesine bağlı Alçı Odası lisans öğrencilerinin birinci sınıftan başlayarak son teknolojiye sahip cihaz ve diğer donanımlarla el becerilerini geliştirdikleri, alçı ve ölçü maddeleri ile çalışmalar yapmayı öğrendikleri, döküm ve proselen yapımını tecrübe edindikleri bir laboratuvardır. Alçı Odasında bulunan Alçı Süzme Arabası, Brit Pressler, C11 Polimerizasyon Cihazı, Mekanik Press, Alçı Kesme Motoru, Vibrasyon Cihazı, Akrilik Tepim Ünitesi, C-10 Mum Eritme Cihazı, Muflalar, Basınçlı Mufla Pressi, Alçı Dökme Cihazı, C-14 Vakumlu Polisaj, Cila Makinesi Masası, Cila Makinesi, Hidrolik Pres, Zolar Teknoloji 8 MFG, Plak Basma Makinesi, Mikro Dental Fırın, Amalgamator vb. donanımlar yer almaktadır. 

Ağız ve Diş Sağlığı Klinik

Diş hekimliği Polikliniklerinde, 8 anabilim dalına ait öğretim elemanlarının ve öğrencilerin kullandığı 34 diş üniti mevcuttur. İki otoklav, ultrasonik ön temizlemeyle paketleme cihazlarının bulunduğu temiz ve kirli olmak üzere iki birimden oluşan merkezi sterilizasyon vardır.  Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi ve Periodontoloji anabilim dallarının kullandığı bir lokal ameliyathane ile Cerrahi işlemler sonrasında hastaların takip edilmesi için bir gözlem odası yer almaktadır. Son teknolojilere sahip bilgisayar destekli periapikal, panoramik, sefalometrik röntgen cihazlarıyla volumetrik bilgisayarlı tomografi cihazının yer aldığı görüntüleme odası bulunmaktadır. Klinik uygulamalarda ise öğretim üyelerinin gözetiminde Oral diagnoz ve radyoloji anabilim dalında muayene ve röntgen çekimleri yaparak teşhis koymak, Preklinik eğitimde kazandıkları protetik, restoratif ve endodonti anabilim dalındaki işlem becerilerini hasta üzerinde uygulamak, Cerrahi, periodontoloji, çocuk diş hekimliği, ortodonti anabilim dallarında tedaviyi planlama ve olası komplikasyonları yeterli bilgi ve becerileriyle çözmek,Entegre klinikte birçok anabilim dalının görüşleri alınarak hastanın tedavilerini planlamak ve bitirmek için gereken psikomotor becerilerinin geliştirilmesi hedeflenmektedir. 

Anatomi Diseksiyon Laboratuvarı

Anatomi, teorik ve kadavra diseksiyonunun temel teşkil ettiği pratik alanda eğitim olanaklarını kullanarak, iyi bir hekim yetiştirilmesindeki en temel tıp disiplindir. Anatomi laboratuvarı insan vücudunun normal yapısının şeklini, organ sistemlerini, organları, organlar ve sistemler arasındaki fonksiyonel ve yapısal ilişkilerini incelemek amacıyla öncelikle kadavra ve yardımcı materyal olarak da tıbbi model ile son zamanlarda giderek yaygın kullanım sahasına sahip olan anatomik yazılımları kullanır. Anatomi laboratuvarı, kadavra diseksiyonu ile vücut bölümlerinin 3 boyutlu olarak canlı dokuya en yakın halde görülerek, öğrenilmesini sağlar. Klinik çalışma ortamına geçmeden bir simülasyon olarak hastaya yaklaşım standartları (kadavra kullanım etiği içerisinde yer alan insana saygı, mahremiyet, yarar sağlama ve zarar vermeme ilkeleri) açısından etik bir örnek oluşturur. Buna ek olarak anatomik modellerle çalışma, öğrenilenin pekiştirilmesine destek sağlayacak ayrıntılı bilgiler sunar ve öğrenmeyi kolaylaştırır.

Anatomi diseksiyon laboratuvarında gerçekleşen kadavra diseksiyonu sadece makroskopik anatomi ve sistematik anatomi öğrenimine hizmet etmeyip, gelişimsel anatomi, fonksiyonel anatomi, klinik anatomi, radyolojik anatomi ve spor anatomisi gibi hekimlik dallarıyla paralel alt-çalışma grupları oluşturarak, mezuniyet sonrası sürdürelebilir eğitime de destek verecek kapsamda kullanılır. Laboratuvar uygulamalarında kullanılan kadavra diseksiyonu, iyi diseksiyon etiği çerçevesinde uygulanarak, yapılacak klinik çalışmalara da destek verir.  
 

Tıbbi Beceri Laboratuvarı

Tıp eğitiminin amacı, iyi bir hekim yetiştirmektir. İyi bir hekim; modern tıbbın yararlarının ve ilerlemelerinin farkında olan, klinik becerilerin önemine ve sürekli öğrenmenin gerekliliğine inanan, yeterli bilgiye sahip, ilgili birey olarak tanımlanmıştır. Tıbbi beceri laboratuvarı tıp eğitimi uygulamaları sırasında klinik becerilerin tanımlanması ve kazandırılmasında temel oluşturur. Her tıp fakültesi öğrencisi gerçek hasta ile yüz yüze gelmeden bu laboratuvarın sunduğu olanaklar ile klinik uygulamalara geçerken insanlara zarar vermeden klinik deneyim elde eder. Laboratuvarın gerçeğe çok yakın muayene ve uygulamalara imkan sunması nedeniyle hastaya  müdahale sırasında yaşanan bireysel heyecan faktörü büyük oranda giderilmiş olur ve öğrenci özgüveni yükselir. Anatomik modellerle çalışma; öğrenmeyi kolaylaştırır, eğitim zamanını kısaltır ve hastanın maruz kalacağı riski en aza indirir.

 

Bireysel beceri laboratvarında gerçek klinik tablolara uygun anatomik model simülatörler kullanılır. Öğrencilerin yaşamsal bulgulardan kalp masajına, temel yaşam desteğinden ileri yaşam desteğine kadar klinikte her zaman karşılaşamayacakları konularda bile temel eğitim verilebilmektedir. Laboratuvar uygulamaları sırasında tüm simülatörler öğrencilerin eğitim becerilerinin geliştirilmesi anlamında her zaman bakımlı ve çalışır durumda muhafaza edilmektedirler.

Mimari Maket Laboratuvarı

Mimari Maket Laboratuvarı ortamı tüm Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi bünyesindeki mimari ve iç mimari projelerin, endüstriyel prototiplerin, tarihi eser (restorasyon) maketlerinin yapımına uygundur. 2 boyutlu,  3 boyutlu tasarımların ve özellikle mimari projelerin modellerinin yapılabileceği ortama sahiptir. Her türlü maket yapımına imkan verecek masaları ve el aletleri vardır. Aynı zamanda bilgisayar ortamında tasarlanmış 2 boyutlu ve 3 boyutlu her türlü tasarımın modellemesi yapılabilir. Bunun için CNC makinası ve 3 boyutlu yazıcı mevcuttur. Çeşitli maket malzemeleri ve özellikle ahşap malzemeleri kesme, şekil verme; metal malzemeleri  kesme işleri yapılabilir. CNC makinesi ve lazer kesici ile lazer kesme ve oyma işleri yapabilir. Ayrıca, mevcut 3 boyutlu yazıcı ile baskı yapılabilir, tasarımlar modellenebilir.  

Tasarımın somutlaştırılması ve gerçeğe en yakın şekilde ifade edilmesi için en önemli yol maketinin yapılmasıdır ki mimari maket atölyesi bunu sağlayabilecek altyapıya ve ekipmanlara sahiptir. Bu sayede projelerin 3 boyutlu modelleri hazırlanabilir. CNC ve lazer kesme ile bilgisayar ortamında tasarlanmış projeler somutlaştırılarak gerçeğe en yakın haline dönüştürülebilir. 3 boyutlu yazıcı ile, bilgisayar destekli tasarım yapılmış projeler gerçeğe en yakın haliyle modellenebilir. 

İlk ve Acil Yardım Laboratuvarı

Bir laboratuvar tehlikeli kimyasalların, aşındırıcı sıvıların, zehirli kimyasalların ve zehirli gazların varlığı nedeniyle potansiyel tehlikeler içermektedir.  Bu tehlikelerin laboratuvar güvenlik önlemleri alınarak en aza indirilmesi yöntemleri, İlk ve Acil Yardım öğrencileri tarafından öğretim üyelerinin kontrolü altında uygulanmaktadır. İlk ve Acil Yardım laboratuvarı dersi, öğrencilerin mesleğe başlamadan ve işyerlerinde staja çıkmadan önce mesleki uygulamalarda deneyim kazanmaları ve pratik yapmaları amacıyla verilmektedir. Laboratuvarda bir ambulansta bulunması gereken tüm ekipman ve sarf malzemeleri bulunmaktadır. Ayrıca laboratuvarda bir ambulansın iç kısmını birebir simüle ederek gerçek olay yeri kurgulanıp öğrencilerin hasta ve yaralı nakli için ambulansa bindirme ve indirme işlemlerini yapabilmek için “Ambulans Simülatörü” bulunmaktadır.  

İlk ve Acil Yardım Laboratuvarında travma simülasyonu ve stabilizasyonu, arrest simülasyonu ve yönetimi gibi öğrencilerin meslek hayatlarında karşılaşabilecekleri tüm olağan ve olağandışı durumlar simüle edilmektedir. Yapılan tüm uygulamalar uygun ekipmanlar ve bir öğretim görevlisi gözetiminde öğrencilerin birebir kullandıkları gerçek sarf malzemeler ile yapılmaktadır. Ayrıca zorlu kurtarma uygulamaları tam boy travma maketleri  ile simüle edilmekte ve öğrencilerin meslek hayatlarında karşılaşacakları durumlarda kolayca müdahale etmelerini sağlamak amacı ile denetimler ve  sürekli uygulama eğitimleri yapılmaktadır. İlk ve Acil Yardım laboratuvarında bulunan Ambulans simülatörü  aracılığı ile gerçek bir ambulans içerisindeki ekipmanlar tanıtılarak nasıl kullanılacağı öğretilmektedir. Sonrasında ise yerel kurumlarla işbirliği sağlanarak 112 Acil Ambulans ekipleri ziyaret edilmektedir.

 

Makine Mühendisliği Üretim atölyesi

Sanayileşme gelişip fabrikalar kurulmadan önce atölyeler, üretimin tek gerçekleştiği yerdi. İyi donanımlı işlem makineleri, sac / demir işlemleri, kaynak işlem bölümlerinin hepsi atölyelerin parçalarıdır. Farklı boyutlarda tornalar, frezeleme makineleri, CNC frezeleme makineleri, CNC torna sistemli makineleri, delme makineleri, şekillendiriciler ve bileme makineleri, buna ilave olarak da aletler, çalışma yüzeyi ve silindirik bileme aletleri, bunların hepsi de donanımlı makine bölümünün parçasıdır. Ayrıca kaynak makineleri çeşitlerinde, içinde TIG ve MIG kaynak parçalarını, plazma kesme makinesini de içinde bulunduran ark ve gaz kaynak makineleri de yer alıyor. Sanayi işleri ile programları da atölye çalışanları tarafından oluşturuluyor.

1.    CNC Torna Sistemli Makineler
Bilgisayarlı sayısal kontrolü (Computer numerical control – CNC) torna, eksiltici bir makine işlemidir. Bu işlemde dönen parçaya kesme aleti eklenerek malzeme kesilir. Bunlar genellikle tahta, demir veya plastik kesmek için kullanılan, bilgisayarlı sayısal kontrolü olan tornalar veya dönme merkezle sağlanır. Bilgisayarlı sayısal kontrolü olan makinelerde kesme işlemi, kesme aletinin döndürülmesi ve bölünmesi hedeflenen cismin kesilmesi (bu kesme aletinin statik enerji ile konulan cismi parçalara bölmesi ile tamamlanıyor). Dönüşümlü sistemli olan bu makineler sayesinde; otomobil çerçeveleri, cerrahi ekipmanları, uçak motorları ve el / bahçe bakım malzemeleri yapılıyor.

2.    CNC Frezeleme Makineleri
CNC Frezeleme Makineleri eksilterek imalat şeklidir. Bu ise üzerinde işlenen cisimden parça alındığı anlamına geliyor. Böylece cisim, parçalar eksilterek hedeflenen şekle ulaşana kadar şekillendiriliyor. Eksiltme işleminden önce hedeflenen şekli oluşturmak amacıyla Bilgisayar destekli tasarım (computer-aided design – CAD) veya 3 boyutlu tasarımın oluşturulmasıyla başlar. Frezeleme makinesi tahta veya demir malzemelerde; düz frezeleme, yüzey frezeleme, açısal ve form frezeleme işlemlerini tamamlayabiliyor. Bilgisayarlı sayısal kontrolü olan makineler bu derecede hız ve hassasiyet ile istenen tasarıma göre şekillendirmekle başarılı sonuçlar elde ediyor. Bu teknik sağlık, havacılık, otomobil ve savunma endüstrilerinde yapılan aletlerin yapımında kullanılıp dünya sanayisinin büyük bir bölümüne hizmet veriyor. CNC Frezeleme makineleri; hassas dokunuşlarla kıvrımlı kesimleri bile başarılı şekilde oluşturabiliyor. Böylece otomotiv ve sağlık endüstrisine çok katkı sağlıyor.

 • Makine plastik kalıpları oluşturmak için kullanılabiliyor.
 • Makine CAM atölye parçası olabilir.
 • Fabrikalarda tamiratlar için arka planda kullanılabiliyor.
 • CNC makineleri, makine kullanımı öğretiminde düzenli olarak kullanılabiliyor.
 • Otomobiller için sabit silindirler, bu makineler sayesinde yapılabiliyor.
 • CNC makineleri “G kodu” öğretiminde kullanımı pratik, kullanışlı bir alettir.

3.    Döngü Makinesi
Dönen makineler, döndükçe konulan cisimde istenmeyen parçaları üzerinden keserek istenen şekli oluşturmak için kullanılır. Döngü işleminde, merkezde dönen bölüm, şekillenmesi hedeflenen cisim ve onu kesecek olan aletin aynı zamanda çalışıyor olması gerekiyor. Ayrıca uygun bir şekilde düzeni kurulursa dönüş katı maddeleri, düzlem yüzeyleri, vida dişleri veya helisler oluşturmak mümkündür.

4.    Frezeleme Makinesi
Frezeleme; şekil verilmesi gereken parçayı kesmek için kesicilerin alet ekseni ile ayarlanmış açı yönünde döndürüldüğü bir makine tarafından arzulanan tasarımı oluşturacak şekilde çalıştırılmasıdır. Freze makinelerinin yardımıyla küçük parçalardan, büyük parçaya kadar birçok işlem ve fonksiyon sayesinde değişik istenen tasarımlar oluşturulabilir. Bu makineler vantilatör parçaları, kalemler, paintball silahları, lastik jantları, gitarlar, ahşap saatler için parçalar, rozetler ve çok daha fazlasını üretebilir.

5.    Bileme Makinesi
Bileme; kullanılan elektrikli aletlerden ya da birtakım araçla bileterek kısaltmaya veya düzleştirmeye kullanılan bir makinedir. Kesici alet olarak aşındırıcı bir tekerlek kullanan bir işleme süreci vardır. İş parçasından gelen küçük bir yonga, kayma deformasyonuyla, tekerlek yüzeyindeki bir aşındırıcı parça ile kesilir. Bileme, yüksek yüzey kalitesi, hassas şekil ve boyut hassasiyeti göstermesi gereken iş parçalarını bitirmek için kullanılır. Bu makineler, diğer makinelerin son ürününü temizleyebilir ve pürüzsüz hale getirebilir.

6.    Delme Makinesi
Bir matkap veya delme makinesini kullanmaktaki genel amaç yuvarlak delikler açmak veya bağlantılı aletleri sürmek için kullanılan bir araçtır. Uygulamaya bağlı olarak bir matkap veya bir tornavidayla korunan bir delme aleti kurulmuştur. Bazı matkaplara bir çekiç özelliği de dahildir. Hız, güç ve ölçek açısından matkaplar çeşitlerine göre büyük farklılıklar gösterebilir. El ile çalıştırılabilen cihazlarla kablolanmış elektrikle yönetilen, ayarlandığı şekilde çalışan cihazlardır. Bu makineler, yerleştirilen ürünleri delmek, oymalı şekil oluşturmak ve delik açmak için kullanılabilir.

7.    Otomatik Gönye Kesme Makinası
Testere veya testere makinesinin esas amacı ahşap veya metal kesmesidir. Gönye testeresi, üzerine eklem edilmiş bir bıçağı bir tahta üzerine konumlandırarak bir iş parçasında hassas çapraz kesimler ve kesme yapmak için kullanılan bir testeredir. Bir gönye testere aslında delme makinesinin bir parçası olarak kullanılıyordu fakat günümüzde gelişmiş teknoloji ile birlikte modern uygulamada, çeşitli açılarda konumlandırılabilen yuvarlak bir bileme aleti sayesinde tahtayı bile en düşük seviyelere indirilebilen elektrikli bir daire testereden oluşuyor. Elektrikli gönye testereleri aynı zamanda genellikle doğrama testereleri olarak adlandırılır. İmalattan önce fazla malzemenin boyutlandırılması ve çıkarılması için kullanılır. Çoğunlukla boru yapımı ve çerçeve imalatında kullanılır.

8.    Sertleştirme Fırını
Sertleştirme, ısıyla yapılan bir işlemdir. Malzemenin yüzeyinin sertliğini artırmak için ısıyı kullanır, bu da maddenin hassaslık ve kırılganlığını azaltır. Sertleştirme, sert bir dış yapı ve güçlü bir çekirdek ile sonuçlanır. Sertleştirme işlemi endüstriyel bir özel ısıtılmış işlem fırınında yapılır. Döküm bağlantılı bantlı fırın, kambur fırınlar ve hasır bantlı fırınlar dahil olmak üzere farklı çeşitleri vardır. Sertleştirme fırınları, otomotiv ve havacılık endüstrileri için yapılan ürünlerde kullanılıp gücünü ve dayanıklılığını arttırır.

9.    Plazma Kesim Makinesi
Plazma kesme işlemi, hızlandırılmış bir sıcak plazma jeti aracılığıyla elektrik iletken malzemeleri kesme işlemidir. Plazma kesim makinesinin torçu ile kesilen malzemeler arasında çelik, paslanmaz çelik, alüminyum, pirinç ve bakır bulunur, ancak diğer iletken metaller de kesilebilir. Plazma kesme genellikle üretim atölyelerinde, otomotiv onarım ve restorasyonunda, endüstriyel inşaatta, kurtarma ve hurdaya çıkarma işlemlerinde kullanılır. Düşük maliyetle ile birlikte yüksek hız ve hassas kesimleri kusursuz tamamlayabilmesi sayesinde, plazma kesimi, büyük ölçekli endüstriyel CNC uygulamalarından küçük hobi dükkânlarına kadar yaygın bir şekilde kullanılır.

 • 2 cm genişliğinde ince demirin kesilmesinde kullanılır.
 • Fabrikaların mekanik bakım ve tamirat bölümünde kullanılır.
 • Ayrıca ofisler ve konutlar için iç tasarım ve dekor yapımında kullanılır.

10.    3D Tarayıcı
Bir 3D tarayıcı, birçok farklı avantajları ve farklı maliyetleri olan birçok farklı teknolojik gelişimlerle bize çeşitli alanlarda yardımcı olabilir. Bu gelişmelere rağmen dijitalleşebilen nesnelerin türlerinde hâlâ birçok sınırlama vardır. Örneğin, optik teknolojilerde parlak, yansıtıcı veya transparan nesnelerde birçok zorlukla karşılaşabilir.

 • Otomotiv lambaları, araba koltukları ve diğer karmaşık şekiller gibi işlenmesi zor geometrilerin keskin açılarını ve eğrilerini tespit etmek için kullanılır.
 • Yüzeyler hakkında bilgi toplamak için kullanılır.
Hidrolik Laboratuvarı

Hidrolik Laboratuvarı, su ile ilgili çeşitli deneyler yapmak için kullanılan bir alandır. Hidrolik Laboratuvarı iki fiziksel modelleme alanından oluşmaktadır:

 1. 5 m uzunluğunda Akış Kanalı ve
 2. Hacimsel Hidrolik Tezgah. Mevcut imkanlarla boru akışları ve açık kanallarla ilgili deneyler yapılabilmektedir. Hidrolik Laboratuvarı'nın temel amaçları, öğrenciye:

         a) deney yoluyla akışkanlar mekaniğinin temel ilkelerini keşfetme ve

         b) uygulamalı fiziksel cihazlar kullanarak temel hidrolik olayları gösterme ve analiz etme fırsatı sağlamaktır.

Sondaj Akışkanları Laboratuvarı

Sondaj akışkanları laboratuvarı petrol mühendisliği lisans öğrencilerinin deneylerinde ve yüksek lisans öğrencilerinin araştırmaları kapsamında kullanılmaktadır. Laboratuvarda sondaj akışkanlarının (sondaj çamurunun) karakterizasyonunun yapılabileceği buhar basıncı ölçüm cihazı, analitik terazi, manyetik ısıtıcı, Marsh hunisi, kum eşdeğeri deney seti, filtrasyon test cihazı ve kum içeriği tayini deney seti bulunmaktadır. Sondaj sıvısının filtrasyon ve kek yapma özellikleri, sondaj sıvısı içindeki kum tanesi boyutundan büyük (74 mikron) den büyük katı maddelerin hacimsel oranı ve standart bir koninin ağzından akan harcın akışkanlığının belirlenmesi deneyleri yapılmaktadır. Sondaj operasyonları esnasında sirkülasyonu sağlamak için kullanılan ve sondaj çamuru olarak adlandırılan katkı maddeleriyle desteknlenmiş su, organik ve gaz esaslı akışkanlarin tasarlanması ve analiz edilmesi işlemleri sondaj akışkanları laboratuvarında gerçekleştirilmektedir.

Araştırma Olanakları

 • Sondaj yapılacak olan kuyuların çamur programlarının hazırlanması,
 • Sondaj alanında karşılaşılan sorunlar için uygun tasarım önerilerinin geliştirilmesi,
 • Sondaj teknolojilerindeki son gelişmeleri takip etmek ve bu gelişmeler doğrultusunda araştırmalar yapmak,
 • Sondaj çamuru verimi ve filtrasyonu üzerine yeni materyallerin etkisi. 
Atık Yağ Laboratuvarı

Atık yağlar genel olarak endüstri makineleri ve araçlardan gelen çeşitli yağlar olarak tanımlanabilir. Ayrıca, bitkisel atık yağlar da bulunmaktadır ve her iki kategori de çevre ve insan sağlığını tehdit etmektedir. Atık yağların geri kazanımı veya bertaraf yöntemlerine karar verilmesi açısından atık yağ karakterizasyonu yapılması önemlidir. Petrol mühendisliği ve diğer mühendislik dallarındaki lisans ve yüksek lisans öğrencilerinin atık yağların temel karakterizasyonunu yapabildiği atık yağ laboratuvarında bulunan Behr CL 10 marka cihaz ile organik halojenli bileşenlerin tayini yapılabilmektedir. Ayrıca üniversitemizde bulunan gaz kromatografi cihazı ile atık yağların ekstraksiyonu sonrasında uçucu organik bileşenlerin (özellikle Poliklorlu Bifeniller-PCB) belirlenmesi ve Atomik Absorpsiyon Spektrofotometresi ile atık yağlarda ağır metal tayini uygulamaları da yapılmaktadır.   

Araştırma alanları

 • Atık yağlarda ağır metal ölçümleri yapılması,
 • Atık yağlarda kalitatif ve kantitaif PCB analizlerinin yapılması,
 • Atık yağlarda halojenli bileşenlerin tayin edilmesi,
 • Yapılan atık yağ karakterizasyonuna göre geri kazanım veya bertaraf seçeneklerinin araştırılması,
 • Atık yağların potansiyel enerji kaynağı olarak kullanılabilirliği araştırmaları yapılır. 
Sondaj Simülasyon laboratuvarı

Sondaj simulasyon laboratuvarı Petrol mühendisliği lisans ve yüksek lisans öğrencilerinin uygulama dersleri kapsamında kullanılmakta olup sondaj simulatörü cihazı sayesinde öğrenilen teorik bilginin gerçekçi uygulama deneyimiyle pekiştirilmesi sağlanmaktadır. Öğrencilere gerçek sondaj alanının gösterilmesi ve bu alanda gerekli bilgi ve becerinin geliştirilmesi için sondaj simulasyon cihazı kullanılmaktadır. Simülatördeki sondaj kontrolleri, gözlem konsolu, teçhisat zeminin şematik görüntüleri ve yazılım programı sayesinde öğrencilere çoklu istasyonda çalışma ortamı sunmaktadır. Petrol mühendisliği lisans ve yüksek lisans öğrencileri sondaj simülatörü ile kuyu testi, üretim optimizasyonu ve faz davranışı yazılımları ile çalışma imkanı bulabilmektedirler.

Araştırma Olanakları

 • Sondaj araştırmaları,
 • Gaz genleşmeleri ve kaçışları konularının araştırılması,
 • Formasyon akışkanlarının karakterizasyonları ve geçirgnlik araştırmaları,
 • Yatay ve sapmış kuyular ile ilgili çalışmalar,
 • Kayaç dayanımı ve aşınımı konularındaki araştırmalar yapılır.
Kayaç ve Mineraloji Laboratuvarı

Petrol mühendsiliği lisans ve yüksek lisans öğrencileri kayaç ve mineraloji laboratuvarında mineral ve kayaç örnek tanımlamalarını yapabilmektedir. Kayaçlar kimyasal bileşimi ve düzenli bir atomik yapısı olan minerallerden oluşmaktadır yani kayaçlar mineral topluluklarıdır. Kayaç ve mineraloji laboratuvarında öğrenciler magmatik, sedimanter ve metaformik kayaç örneklerini el örneği boyutunda inceleme ve tanıma fırsatını bulmaktadırlar. Ayrıca kayaçların öğütülmesi ve mineral kompozisyonlarının belirlenmesi üniversitemiz laboratuvarlarında gerçekleştirilebilmektir. Mineral komposizyonuna ek olarak her tür kayacın kimyasal analizi için, örneklerin hazırlanması gerçekleştirilmektedir.  Laboratuvarda bulunan ve lisans ve yüksek lisans öğrencilerinin laboratuvar uygulamalarında kullandıkları saybolt 2 tüplü vizkozimetre cihazı ile petrol ürünlerinin vizkozitelerinin belirli sıcaklıklarda ölçümü, gözeneklilik cihazı ile ise de gözeneklilik ölçümleri yapılmaktadır

Medikal Fizyoloji Laboratuvarı

İnsan fizyolojisi, insan vücudunun onu canlı yapan belirli özelliklerini ve mekanizmalarını açıklamaya çalışır. Uygulamalı fizyoloji laboratuvarı, insan vücudunun nasıl çalıştığının temellerini öğrenmeyi; insan fizyolojisi konularını kanıta dayalı bir bakış açısıyla araştırmak ve yorumlamak için gereken yetenekleri geliştirmeyi; veri toplama donanımı ve analiz yazılımı gibi tipik fizyoloji laboratuvarı ekipman ve tekniklerinin nasıl kullanılacağını öğrenmeyi sağlar. Anatomi ve fizyoloji bilgileri arasında bağlantılar kurar ve çeşitli vücut sistemleri arasındaki bağlantıları inceleyerek hastalıkların moleküler temellerini açıklar, bilgilerini sentezler ve bütünleştirir. Ek olarak, fizyoloji ilkeleri ve bilimsel süreç hakkındaki sınıf bilgisini kullanarak ve deneylerin sonuçlarını yazarken ve sunarken uygun fizyolojik terminolojiyi kullanarak fizyolojik olayları araştırmak için deneyler önerir, bunlar hakkında spekülasyon yapar ve deneyler tasarlar.

Uygulamalı fizyoloji laboratuvarı lisans ve lisansüstü eğitimde yer alan deneylerin büyük çoğunluğunu desteklemekle birlikte; kan fizyolojisi, sinir sistemi fizyolojisi, kalp ve damar fizyolojisi, kas fizyolojisi, endokrin sistem fizyolojisi ve spirometri alanlarında araştırma olanakları sağlar.

Tıbbi Biyoloji Laboratuvarı

Tıbbi biyoloji, biyolojik bilgilerin teşhis, tedavi ve hastalıktan korumayı hedef alarak kullanıldığı bir bilim dalıdır ve tıp eğitiminde, hastalıkların temelinde yatan moleküler mekanizmalar ve biyolojik olaylar arasındaki ilişkinin kurulmasına katkı sağlar. Öğrenciler laboratuvarda, tıbbi biyoloji uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları seçme, kullanma ve bilişim teknolojilerinden etkin bir şekilde yararlanma becerisi kazandırılmaktadır. Ayrıca, öğrenciler deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi kazanmaktadırlar. Teorik derslerde öğrendikleri DNA, RNA ve proteinler ile ilgili bilgileri laboratuvarda uygulama yaparak öğrenmektedirler. Tıbbi biyoloji laboratuvarı, yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin tez çalışmalarına da katkı koymaktadır.

Laboratuvarda doku, hücre hattı, kan ve vücut sıvılarından DNA, RNA ve protein izolasyonu yaparak, moleküler düzeyde DNA mutasyon ve polimorfizm analizleri, gen ifade analizleri yapabilecek, epigenetik değişiklikleri inceleyebilecek olanak mevcuttur. Laboratuvarda, ısısal döngü cihazı (PCR cihazı), gerçek-zamanlı ısısal döngü cihazı (real-time PCR cihazı), elektroforez tankları ile güç kaynakları, soğutmalı santrifüj, tezgah üstü santrifüj, pH metre, inkübatörler, -80C derin dondurucu, -20C derin dondurucu, bulunmaktadır.

Bilgisayar Laboratuvarları

İçerik eklenecektir.

Ergonomi Laboratuvarı

Bu laboratuvar, iş ve zaman etüdü çalışmalarında kullanılmaktadır. İnsan faktörü, insan ve iş güvenliği, iş etüdü metodları, hijyen, vs. gibi ergonomi ve iş etüdü konularında laboratuvar uygulamalarının yapılacağı bir ergonomi laboratuvarı olarak yapılandırılmıştır. Bu laboratuvar bünyesinde bölümümüzün zorunlu dersleri olan INDE 313 - Work Study ve INDE 314 - Human Factors Engineering derslerinin yanı sıra mezuniyet projeleri ve diğer seçmeli dersler için de kullanılmaktadır. İş etüdü (work study) çalışmalarının daha iyi yapılabilmesi amacı ile laboratuvarımıza kazandırılan montaj masası sayesinde öğrencilerimiz sanayi tesislerinde kullanılan montaj tezgâhlarını laboratuvar ortamında görmek ve üzerinde çalışmalar yapma fırsatını yakalamışlardır. Bu sayede iş etüdü prensiplerinin uygulanarak daha verimli teknikler geliştirme olanağına kavuşulmuştur. Aynı laboratuvar içerisinde bulunan kondisyon bisikleti ve koşu bandı ile efor testleri yapmak mümkün olacaktır. Laboratuvar envanterimizde bulunan COSMED Fitmate PRO gaz analizörü ve NORAXON EMG cihazı ile birlikte kullanılacak bu araçlar sayesinde öğrencilerimiz efor sarf eden bir kişinin solunum verilerini ve kas hareketlerini toplayarak analiz yapabileceklerdir.

Mikrobiyoloji Laboratuvarı

Mikrobiyoloji, biyoloji, klinik biyokimya, moleküler biyoloji ve genetik, parazitoloji ve biyolojik prosesler ders uygulamaları Mikrobiyoloji Laboratuvarlarında yapılmaktadır. Biyomühendislik, Biyomedikal Mühendisliği, Tıp Mühendisliği ve Çevre Mühendisliği lisans ve lisansüstü öğrencileri, tıp, eczacılık ve sağlık bilimleri fakültesi öğrencileri ile çevre bilimleri lisansüstü öğrencileri bu laboratuvarı kullanmaktadır. Mikrobiyoloji laboratuvarında, temel ve uygulamalı biyoloji ve mikrobiyoloji deneyleri ile klinik biyokimya deneylerinin yapılabileceği gerekli cihazlar mevcuttur. Mikroskop laboratuvarında kameralı ve kamerasız mikroskoplar bulunmaktadır. Bu laboratuvarda otoklav, inkübatörler, güvenlik kabini ve fırınlar mevcuttur. Bu cihazlar kullanılarak mikroorganizma kültürlerinin devamlılığı sağlanabilmektedir. Steril koşullarda hazırlanan mikrobiyal kültürler mikrobiyoloji laboratuvarında sürdürülen farklı biyolojik proseslerin gerçekleştirilmesi için kullanılabilir. 

Araştırma Olanakları

Mikrobiyoloji Laboratuvarında, mikrobiyal hücre kültürleri steril koşullarda hazırlanmakta ve korunmaktadır. Bunun yanı sıra laboratuvarda, antimikrobiyal testler, izolasyon çalışmaları ve  mikroskobik incelemeler ve biyokimyasal testleri içeren tanımlama çalışmaları, mikrobiyolojik su kalite testleri de yapılmaktadır. Mikrobiyoloji laboratuvarında, mikrobiyal kültürler kullanılarak biyogaz, biyoetanol üretimi gibi bazı laboratuvar ölçekli biyolojik proseler de sürdürülmektedir.