Etkileşim

Tarihçe

DAHA İYİ BİR DÜNYAYA DOĞRU...

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ), 1997 yılında yüksek öğrenime yönelik artan küresel ihtiyaca yanıt olarak öğretim ve araştırmada mükemmellik yaratacak bir merkez olma amacıyla kuruldu.

27 yılda öğrenci nüfusu 80’den 22.000’e ve sunduğu programların sayısı 15’ten 196’ya yükseldi.

Bugün UKÜ, sahip olduğu fiziksel ve teknik altyapısı, uluslararası standartlarda kaliteli eğitimi ve araştırma imkânları ile Kıbrıs’ın lider yüksek öğrenim kurumlarından biridir.

UKÜ yıllar içinde sürdürülebilirlik, çevre, alternatif enerji kaynakları ve kültürel mirasın korunması gibi küresel sorunların çözümüne kendini adamıştır. UKÜ, UI GreenMetric Dünya Üniversite sıralamasında 375. sıradan 69. sıraya yükseldi, adadaki ilk ve en büyük güneş enerjisi çiftliğini kurdu, Kuzey Kıbrıs’taki ilk özel biyo-gaz santrali ve şu anda Arkeoloji, Kültürel Miras ve Koruma Merkezi, adanın kuzeyindeki en eski yerleşim olan Tatlısu’nun kazı çalışmalarını üstleniyor. Ziyaretçilerin koruma çalışmalarını ilk elden deneyimleyebilecekleri, sahada çıkarılan eserlerin sergilendiği bir müzeyi ziyaret edebilecekleri ve eğitim faaliyetlerine katılabilecekleri alanın 2023 yılında halka açılması planlanıyor.

CIU Campus Lake View