Sürdürülebilirlik

Hakkımızda

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesinin çevresel duyarlılığa olan bağlılığını öğretim, araştırma, toplum bilinçlendirme çalışmaları ve kampüs üzerindeki sürdürülebilirliğe adanmış yaşam biçimiyle bilinmektedir.

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Sürdürülebilirlik Programı, Sürdürülebilir Enerji Araştırma Merkezi'nden ve Sürdürülebilir Bir Kampüs ekibinden oluşur. Birlikte, önemli çevresel konular hakkında farkındalık yaratmak ve uygulamaya yönelik adımlar atmak için çalışıyoruz.

Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları

 

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi'nde Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları'na ulaşmaya yönelik gerçekleşen eylemlerimizle daha sürdürülebilir bir geleceğe olan bağlılığımız hakkında daha fazla bilgi edinebilirsiniz. 

ciu-sustainable-development-goals

Sürdürülebilir Bir Kampüs İçin Öğrenciler

Sürdürülebilir Bir Kampüs İçin Öğrenciler (SSC) projesi eğitim, katılım ve doğrudan eylem yoluyla kampüs içinde ve dışında, uzun süreli sürdürülebilir uygulamalar üzerinde kapsamlı olarak çalışan disiplinli bir öğrenci uygulamadır. 2017'den beri, SSC büyüyerek sadece kampüste değil uluslararası düzeyde de aktif bir projeye dönüştü. İklim değişikliği, çevre adaleti, su tasarrufu, atık yönetimi, enerji verimliliği ve temiz enerji, yeşil ulaşım gibi çeşitli konular üzerinde çalışmakta olup, daha adil ve sürdürülebilir bir dünya oluşturmak için girişimler ve sosyal yardım çalışmaları yürütüyor.

CIU Sustainability Students Work

Sürdürülebilir Enerji Araştırma Merkezi

Sürdürülebilir Enerji Araştırma Merkezi (SEAM), 2009 yılında UKÜ'de bir Mükemmellik Merkezi olarak kurulmuştur. Kurulduğu günden itibaren, ağırlıklı olarak alternatif enerji kaynakları ve ilgili sertifikasyon/eğitim programları gibi birçok araştırma projesi yürütmüştür. Güneş enerjisi kurulum tasarımında aktif danışmanlık gibi hizmetlerde de bulunmuştur. Sivil Savunma Teşkilatı ve Orta Doğu Teknik Üniversitesi için yapılan çalışmalar danışmanlık hizmetine örnek olarak verilebilir.
-Fotovoltaik (FV) Uzman Sertifika Programı; güneş enerjisine giriş, FV sistem tanımları, tekno-ekonomik analiz ve yerinde uygulamaları içeren üç günlük bir programdır. FV, güneş enerjisi sistemleri, enerji verimliliği/yönetimi, enerji politikaları üzerine çoklu araştırma projeleri Kuzey Kıbrıs Ekonomi ve Enerji Bakanlığına yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği konusunda danışmanlık yapar.

CIU Sustainability Panels

Neler Yapıyoruz?

Bilim ve Teknoloji Merkezi

Bilim ve Teknoloji Merkezi, eğitim ve araştırmaya adanmış 15.500 metrekarelik bir yapıdır. Bina mimari olarak enerji verimli alanlar yaratmak için fonksiyonel ve estetikten ödün vermeyen bir prensip ile tasarlanmıştır. Bilim ve Teknoloji Merkezi, binada uygulanan enerji tasarrufu önlemleri aşağıda belirtilmiştir:
-Entegre fotovoltaik paneller,
-Güneş bacalarından doğal havalandırma,
-Gölgeleme yapıları,
-Yüksek verimli ısıtma, havalandırma ve iklimlendirme sistemleri ve aydınlatma sistemleri teknolojisi,
-Otomatik bina yönetimi.

Güneş Enerjisi

UKÜ Mütevelli Heyeti Danışmanı Prof. Dr. Serkan Abbasoğlu başkanlığındaki SEAM kapsamında, 1.1 MW kapasiteli en yüksek güce sahip fotovoltaik güneş enerjisi santrali kuruldu. Sistemlerin enerji üretimi yılda 1.750.000 kWh civarındadır.

Global Bir Örnek Belirleme

Kampüsün kuzey sınırında 14.000 m2 bir alanı kaplayan Kuzey Kıbrıs'taki sadece en büyük FV projesi değil, aynı zamanda ilave tesisler ile güneş panellerinin farklı yüzeylere nasıl uygulanabileceğine dair bir örnek teşkil ediyor. Kıbrıs'taki güneş panelleri geleneksel olarak çatıya veya araziye kurulurken, mevcut proje kapsamındaki paneller düz ve eğimli çatı üzeri, cephe kaplaması, arazi ve otopark üzeri olmak üzere 5 farklı konfigürasyonda kurulmuştur. SEAM Müdürü Abbasoğlu toplam 1,5 milyon avro tutarındaki kurulum maliyeti olan projenin üniversite için önemli bir yatırım olduğunu ifade etti. Ayrıca çalışmanın güneş enerjisi alanında en saygın dergilerden biri olarak bilinen 'Solar Energy' dergisinde yayınlandığını, tesisin işletmeye alınmasından bu yana, kurulan yeni veri merkezi aracılığıyla hassas ölçümlerin yapıldığını ve bulgular ile ön simülasyon sonuçlarının karşılaştırıldığını belirtti.

Yılda 300 gün güneşi ile ünlü olan ada Güneş Çiftliği sayesinde bu tür uygulamalar için ideal bir yer haline geldi. Aynı zamanda Çiftliğin Pakistan, ABD, İran, Çin ve Türkiye gibi ülkelerden de çok sayıda ziyaretçisi oldu. Kuzey Kıbrıs Enerji İletim Hattı için 350 bin kilovat, beş farklı lokasyondaki 4.131 panel elektrik üretmek için kullanıldı. Sivil Savunma Teşkilatı, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Kıbrıs Türk Sanayi Odası gibi daha birçok kurumun danışmanı olarak aktif rol alan Prof. Dr. Abbasoğlu, ilgilenen tüm kurum ve kuruluşlara danışmanlık yapabileceğini söyledi.

Atık ve Geri Dönüşüm

SSC tarafından başlatılan kampüs içi geri dönüşüm programı, yalnızca üretilen atık miktarını azaltmayı değil, aynı zamanda atıkları öğrencilerin ve personelin kullanabileceği ürünlere dönüştürmeyi amaçlamaktadır. Kampüsteki öğrenciler ve tesisler daha az plastik esaslı malzemeler kullanmaya teşvik edilerek mobilya ve diğer ürünleri yapmak için mümkün olan yerlerden plastik şişeler toplanmaya ve yeniden kullanılmaya başlandı. Atık kâğıt artık kampüsün her yerinde toplanıyor ve yeni kurulan bir tesiste hediye kartları, kalemler, özel amaçlı kâğıtlar gibi ürünlerle geri dönüştürülüyor.

Su

Bir damla suyun boşa gitmesine izin vermiyoruz; kampüste üretilen atık suyun tamamı, yaklaşık 1300 ton geri dönüştürülerek sulama amacıyla kullanılmaktadır.

Eğitim

SSC ekibi Kuzey Kıbrıs'ta ve yurtdışında Sürdürülebilirlik ve Çevre ile ilgili eğitim seminerleri düzenliyor. Eğitim, sürdürülebilirlik ve çevrenin gelecek nesiller için nasıl korunacağı konusunda farkındalık yaratmanın en iyi araçlarından biridir. Bu eğitimi hem yerel hem de uluslararası düzeyde vermeye kendimizi adadık. Sürdürülebilir eğitimin çevremizi korumaya yardımcı olmak için gereken ilk adım olduğuna inanıyoruz. 3 - 5 Mart tarihlerinde SSC üyeleri Azerbaycan'a giderek “Sürdürülebilir Bir Dünya İçin Öğrenciler” başlıklı seminerler vermek için liseleri ziyaret etti. Şemkir ve Gence kentlerinde 150'den fazla liseye ulaştılar, sürdürülebilirlik ve çevre hakkında konuştular, deneyimlerini ve Azerbaycan'daki uygulama yöntemlerini paylaştılar. Öğrenciler tarafından büyük ilgi gören seminerler Gürcistan'ın Tiflis kentinde de düzenlendi.

Biz Doğayız Kafesi

Farklı faaliyetlerin yer aldığı başarılı bir yıldan sonra SSC şimdi en son fikirlerini ‘Biz Doğayız’ kafesi ile ortaya koydu. Geleneksel kahve dükkanlarının aksine, yalnızca öğrencilerin ve çalışanların boş zamanlarında kahve içebilecekleri bir yer değil; aynı zamanda çevresel ve ekonomik sürdürülebilirliği bir araya getirmeyi amaçlayan kendi kendine yeten bir uygulamadır. Kafemiz kampüste israfı azaltmak ve öğrencileri tek kullanımlık plastik üzerindeki olumsuz etkileri konusunda eğitmek için bir araç olarak kullanılır.

CIU Nature Cafe Sustainability

ÇEVRESEL YÖNDEN

Tek kullanımlık atık, dünyanın bugün karşı karşıya olduğu en büyük çevresel zorluklardan biridir. Kafede hedefimiz yalnızca yenilenemeyen atıkları ortadan kaldırmak değil, aynı zamanda birçok farklı ülkeden ithal edilen kendi organik sebzelerimizi de yetiştirmek ve böylece öğrencilerin arkadaşlarının ülkelerinin lezzetlerini tatmalarına fırsat vermektir. Kafedeki tüm organik atıklar kompanse edilmekte ve sürdürülebilir bahçemiz için gübre olarak kullanılmaktadır.

KÜLTÜREL YÖNDEN

‘Biz Doğayız’ kafesinde yıl boyunca çeşitli kültürel etkinlikler düzenlenmektedir. Öğrencilerin uluslararası mutfağın tadına bakmalarını sağlayan farklı ülkelerden yemekler hazırlanır ve servis edilir. Öğrencilerimizin yeteneklerini sergilemelerini ve kültürlerinin bir yansımasını paylaşmalarını teşvik etmek için sanat sergileri de düzenlenir. Bu alan Plastik Serbest Bölge (PFZ) olarak bilinmektedir ve bölgede plastik kullanılmamaktadır. Merkez, öğrenciler tarafından işletilen bir proje olan Sürdürülebilir Kampüs için öğrenciler tarafından yönetilir.

GreenMetrIc

Kuzey Kıbrıs’ta 2018 yılında UI Greenmetric Dünya Üniversite sıralamasına girmeyi başaran ilk üniversite olan UKÜ, elde ettiği bu başarıyı son 6 yılda da geliştirerek Kıbrıs’ı temsil eden en iyi kampüs üniversitesi haline geldi. 2023 UI GreenMetric Dünya Üniversite sıralamasına göre dünyanın en sürdürülebilir 69. üniversitesi olan UKÜ, 6 yılda 306 sıra yükseldi. Bunun yanı sıra, Türkiye’nin de en iyi 2 kampüsünden biri olan UKÜ sürdürülebilirlik alanındaki çalışmalarına devam etmektedir.

GreenMetric sıralaması, anket sonuçları ile dünyadaki üniversitelerde Yeşil Kampüs ve Sürdürülebilirlik ile ilgili mevcut durumu ve politikaları sağlamayı amaçlar. Bu sıralama, üniversitelerin küresel iklim değişikliği, enerji ve su tasarrufu, atık geri dönüşümü ve yeşil ulaştırma konularına odaklanma konusunda farkındalık yaratmak amacıyla dikkatini çekmek için 2010 yılında başlatılmıştır. Daha fazla okumak için tıklayınız.

2018 GreenMetric Raporu
2019 GreenMetric Raporu
2020 GreenMetric Raporu
2021 GreenMetric Raporu
2022 GreenMetric Raporu

 

UI GreenMetric Akdeniz Üniversiteleri Çalıştayı

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi olarak dünyamız ve insanlığın geleceği açısından risk oluşturabilecek önemli sorunlara araştırma ile çözüm üretmek, dünyamızı sürdürülebilir kılmak adına başta enerji verimliliği, atık yönetimi, çevre dostu tasarımlar ve alternatif enerji kaynakları kullanımı gibi konularda önemli adımlar atmaktayız. Bu adımlardan biri de üniversite yerleşkelerini sürdürülebilirlik açısından değerlendiren UI GreenMetrics kuruluşu ile birlikte düzenlediğimiz atölye çalışmalarıdır. UI GreenMetrics üniversiteleri sürdürülebilirlik açısından değerlendirmekte, bazı göstergelere göre sıralamakta ve yükseköğretimde sürdürülebilirliği küresel düzeyde ön plana çıkarmayı amaçlamaktadır.

TImes HIgher EducatIon- Etki Sıralaması

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi, hem yerel hem de küresel olarak dünyadaki antropojenik faaliyetlerden kaynaklanan sera gazı emisyonlarının etkilerinin farkındadır. Bu nedenle, üniversite operasyonları, araştırmaları ve eğitim tesisleri aracılığıyla bu etkileri azaltmaya kendini adamıştır. Bu çabaları doğrultusunda, üniversite, Times Higher Education tarafından derecelendirilmek üzere yaptığı başvuru neticesinde 2022 Etki Sıralamasında “Uygun ve Temiz Enerji” hedefinde 201-300, “Sağlık ve İyi Yaşam” hedefinde 601-800 bandında yer aldı. İlgili belgelerden bazıları aşağıdaki bağlantılarda görüntülenebilir.

SDG 3: İyi Sağlık ve İyi Hal Raporu
SDG 7: Temiz ve Uygun Maliyetli Enerji Raporu
UKÜ Enerji ve Temiz Enerji Politikası
UKÜ Sürdürülebilirlik Planı ve Süreci