Kurullar

Kalite Vizyonu

Üye Listeleri

Kalite Komitesi
Prof. Dr. Sevinç Kurt Başkan
Prof. Dr. Erbuğ Çelebi Üye
Prof. Dr. Fatoş Silman Üye
Doç. Dr. Damla Karagözlü Üye
Dr. Zehra Saltık Üye
Dr. Mustafa Çağataylı Üye
Shanel Husham Eltayeb Öğr. Temsilcisi Üye
Akreditasyon Danışma Kurulu

Kuruluş Amacı

Üniversitede oluşturulan kalite kültürünün sürekli olarak geliştirilmesi ve buna bağlı olarak tüm programların akreditasyon süreçlerine hazırlanmaları ve bu süreçlerden başarı ile geçmeleri için ortak bir hafıza ve bilgi birikiminin sağlanması, disiplinler ve programlar arası ortak alanların tespiti ile oluşturulacak kurumsal ve birimsel destek olanaklarının ilgili birim ve program çalışmalarına yönelik önerilerle yönlendirici ve destekleyici danışmanlık hizmeti vermektir.

 

Görevleri

  1. Üniversitenin akreditasyon çalışmalarında destek olacak politikaları oluşturmak ve geliştirmek üzere çalışmalar yapmak veya yaptırmak, çalışmaların sonuçlarını Rektörlüğe bildirmek.
  2. Akreditasyon konularında Üniversite genelinde danışmanlık hizmeti vermek.
  3. Mevcut ve yeni açılacak programlarda akreditasyon için gerekli koşulların belirlenmesine ilişkin çalışmalar yapmak veya yaptırmak, hedef ve süreç belirlemek, çalışmaların sonuçlarını Rektörlüğe sunmak.
  4. Akreditasyon Değerlendirme Kuruluşlarının dönemsel olarak sundukları eğitim ve bilgilendirme toplantı, seminer ve çalıştaylarına katılarak ilgili alanlarda Üniversite Danışma Kurulunun yetkinliğini artırmak; buradan elde edilecek bilgi, görüş ve deneyim ile Üniversite içerisinde gerekli bilgilendirme ve sunumları yapmak, eldeki bilgi ve dokümanları paylaşmak.

 

Üye Fakülte Temsil ve Takip Alanı
Prof. Dr. Derviş Zihni Deniz (Başkan) Mühendislik Fakültesi Genel koordinasyon ve Mühendislik alanları
Prof. Dr. Mehmet Ali Yavuz Eğitim Fakültesi Eğitim, İngilizce Hazırlık ve Yabancı Diller, Beden Eğitimi ve Spor alanları
Prof. Dr. Mehmet Yeşiltaş İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisadi ve İdari İlimler, İletişim, Fen-Edebiyat, Hukuk alanları
Prof. Dr. Salih Angın Sağlık Bilimleri Fakültesi Sağlık (Tıp, Diş Hekimliği, Eczacılık, Sağlık Bilimleri) alanları
Doç. Dr. Erbil Akbil Mühendislik Fakültesi Mühendislik, Güzel Sanatlar, Tarım Bilimleri ve Teknolojileri, Turizm ve Otel İşletmeciliği, Uygulamalı Bilimler ve Meslek alanları
Üniversite Müfredat Komitesi
Fakülte/Okul Üyeler Yedek Üyeler
Başkan Doç. Dr. Tamer Tulgar -
Tıp Fakültesi Prof. Dr. Halil Resmi Yrd. Doç. Dr. Handan Doğan
Temel ve İnsani Bilimler Doç. Dr. Ali Özyapıcı Yrd. Doç. Dr. Ayşegül Erem
Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Yrd. Doç. Dr. Mehmet Şükrü Rona -
Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi Prof. Dr. Ahsen Işık Özgüven Yrd. Doç. Dr. Hüseyin Ok 
Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Yrd. Doç. Dr. Gürkan Gökaşan Yrd. Doç. Dr. Sevil Aydınlık Başar
Mühendislik Fakültesi Yrd. Doç. Dr. Ziya Dereboylu Doç. Dr. Yöney Kırsal Ever     
Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Yrd. Doç. Dr. Kian Jazayeri Doç. Dr. Damla Karagözlü
Eğitim Fakültesi Yrd. Doç. Dr. Güliz Özütürk Yrd. Doç. Dr. Sevinç Kaçar
Sağlık Bilimleri Fakültesi Yrd. Doç. Dr. Afet Arkut Yrd. Doç. Dr. Nazife Hürer
Meslek Yüksekokulu Yrd. Doç. Dr. Bahar Taşeli Öğr. Gör. Fatma Öksüz
Fen-Edebiyat Fakültesi Yrd. Doç. Dr. Linda Fraim Yrd. Doç. Dr. Banu Keşanlı
İletişim Fakültesi Yrd. Doç. Dr. Eda Hançer Akkor Yrd. Doç. Dr. Göral Erinç Yılmaz
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Yrd. Doç. Dr. Özker Kocadal Yrd. Doç. Dr. Sinan Evcan
Hukuk Fakültesi Yrd. Doç. Dr. Erdem Ertürk Yrd. Doç. Dr. Fatma Esenyel Hanaz
Diş Hekimliği Fakültesi Yrd. Doç. Dr. Abdullah Alalwani -
Eczacılık Fakültesi Dr. Maryam Mohammadzadeh Akın Dr. Mohammed T.N. Quaoud
Turizm ve Otel İşletmeciliği Yüksekokulu Dr. Zehra Saltık Dr. Marjan Kamyabi
Yabancı Diller Yüksekokulu Öğr. Gör. Neycan Kunt Okt. Feryal Varanoğluları
Öğrenci İşleri Müdürlüğü Yrd. Doç. Dr. Cannur Gürkut -

AKTS

Avrupa Yükseköğretim Alanı (EHEA) 'nda eğitim kalitesini yükseltmek için, yükseköğretim programları ile yükseköğretim derslerini daha şeffaf hale getirmek ve farklı kurumlar, farklı ülkeler ve farklı alanlarda eğitim almayı sağlayan öğrenci hareketliliğini artırmak amacıyla Bologna sürecinde bir araç olarak tasarlanan Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS) ile ilgili daha fazla bilgi edinmek için tıklayınız. 

Ayrıntılı Bilgi
ciu-ects-media