Dışa Açık Araştırma Hizmetleri

UKÜ laboratuvarları dışa açık araştırma hizmetleri ile topluma katkı sağlamak amacıyla uluslararası düzeyde niteliklere sahip modern test ve analiz cihaz kaynaklarını kamu ve özel kurumlarda çalışan araştırmacılar ile buluşturmaktadır.

Misyon

UKÜ Laboratuvarlar ve Atölyeler Direktörlüğü;

  • başta Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi öğrencileri ve akademisyenleri olmak üzere adamızdaki diğer üniversiteler, kamu ve özel kuruluşlarının, test, analiz ve ölçüm ihtiyaçlarını olanaklarımız kapsamında karşılamak; 
  • ön-lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencilerimize verimli ve yaratıcı bir uygulama ortamında çalışma imkanı sunmak; 
  • laboratuvarlarımızda bulunan cihazlar ve teknikler ile ilgili bilgi ve deneyimi paylaşarak üniversitedeki bilimsel faaliyetlerin kalitesini artırmak ve daha üst seviyeye taşımak;
  • toplumsal ihtiyaca karşılık verecek test, analiz, cihaz ve teknikler ile ilgili altyapı ve bilgiyi sağlamak; 
  • üniversitemizin ve diğer kurumların disiplinlerarası ve kurumlararası çalışmalarına imkan sunarak uluslararası projelerde yer alabilmelerini artırmayı kendine görev edinmiştir.  
UKÜ Araştırma Test Ölçümleri

Vizyon

UKÜ Laboratuvarlar ve Atölyeler Direktörlüğü;

  • gelişen teknolojiye uygun sürdürülebilir laboratuvar ve atölye altyapısı kurarak ileri derecede araştırmalara olanak sağlamayı; 
  • bölgesel ve ulusal öneme sahip sorunlara ve toplumsal ihtiyaca göre insan ve yaşam kalitesinin iyileştirilmesine katkıda bulunan projelere destek olmayı; 
  • laboratuvar ve atölyelerde teknik eleman istihdam ederek teknolojik cihazların öğrenilmesi ve kullanılmasına yönelik bilgi ve tecrübede elemanlar yetiştirirek üniversitemiz ve ülkemize hizmet vermeyi kendine hedef edinmiştir.
     
CIU Research Test Analysis
Başvuru Süreci
UKÜ Araştırma Analiz Başvuru

İletişim

Laboratuvarlar ve Atölyeler Direktörlüğü
Bilim ve Teknoloji Merkezi

Tel: +90 392 671 1111 Dahili: 2452
E-posta: labservices@ciu.edu.tr