Su ve Atık Su Analizleri

İçme, kullanma ve atık su numunelerinin kalitesi standartlara uygun fiziksel, kimyasal ve bakteriyolojik analizlerle değerlendirilmektedir. 

ciu-research-facilities-water--wastewater-analysis
Fiziksel ve Kimyasal Analizler
 • Asidite
 • Sülfat
 • Çözünmüş Oksijen
 • Alkalinite
 • Klorür
 • İletkenlik
 • Katı Madde
 • Biyokimyasal Oksijen ihtiyacı (BOİ)
 • Kimyasal Oksijen İhtiyacı (KOİ)
 • Nitrat
 • Renk
 • Sertlik
 • Yağ ve Gres
 • Bulanıklık
 • pH
   
Aletli Analizler
 • Alev metodu ile Atomik Absorpsiyon Spektrometrik (AAS) Analiz
 • Sıvı Kromatograf ile Anyon Katyon Analizi
 • Toplam Organik Karbon Analizi
   
Mikrobiyolojik Analizler

İçme ve kullanma sularında hastalık yapıcı indikatör mikroorganizma olan E.coli ve toplam koliform, Salmonella, Shigella ve toplam mikro-organizma testleri Membran filtrasyon tekniği ile yapılmaktadır.

Malzeme Karakterizasyonu

UKÜ Laboratuvarlarında bulunan enstrümantal analitik cihazlarla malzeme numunesinin yüzey, içerik, boyutları gibi özellikleri ile ilgili ayrıntılı olarak bilgi sağlayan analiz hizmetleri bulunmaktadır. Analiz listesi:

 • X-ışını Kırınım Yöntemi (XRD) ile Kalitatif Mineral Yapısı Analizi
 • Master-sizer Partikül Boyutu Analizi
 • Diferansiyel Taramalı Kalorimetre (DSC) Analizi
 • X-Işını Floresans (XRF) Analizi
 • Taramalı Elektron Mikroskobu (SEM) Analizi
 • Fourier Dönüşümlü Kızıl Ötesi Spektrometre (FTIR) Analizi
 • Gaz Kromatografisi Kütle Spektometresi (GCMS) ile Kalitatif Analiz
   
ciu-research-facilities-material-characterization

Asfalt Deneyleri

Asfalt karışım numunelerinin güç, sertlik ve kıvam tayini ile kötü hava koşulları, deprem gibi dış etkenler karşısında asfaltın göstereceği direnç analizleri yapılmaktadır. Analiz listesi: 

 • Asfalt Binder Analizi (ABA or santrifüj ekstraktör)
 • Metilen Mavisi Testi
 • Marshall Stabilite Tayini
 • Kaliforniya Taşıma Oranı (CBR) Analizi
 • Bitüm Penetrasyon Testi
   

Zemin Mekaniği Analizleri

Karşılaşılabilecek zemin problemlerinin önceden belirlenmesi için zeminin tanımlanması ve zeminin hangi durumlarda hangi tepkiler vereceği gibi mühendislik özelliklerinin tespit edilmesi için gerekli analizler yapılmaktadır. Analiz listesi:

 • Konsolidasyon Testi (Oturma analizi)
 • Zemin Geçirgenlik Katsayısı Tayini
 • Su Muhtevası Tayini
 • Dane boyu dağılımı (Elek analizi)
 • Dane Boyu Dağılımı (Hidrometre)
 • Atterberg Kıvam Limitleri
 • Zemin Büzülme Tayini
 • Zeminlerin Özgül Ağırlık Tayini
 • Tek Yönlü Zemin Basınç Tayini
 • Killi Zeminlerin Şişme Potansiyeli Tayini
 • Konik Penetrometre Deneyi
 • Optimum Su İçeriği ve Maksimum Kuru Yoğunluk
 • Direkt Kesme Deney
 • Üç Eksenli UU-CU-CD
   
ciu-research-sol-mechanics-analysis

Yapı Deneyleri

Numunelerin basınç dayanım gibi yapıların inşalarında gerekli özelliklerinin analizleri yapılmaktadır. Analiz listesi:

 •     Basınç Dayanımı Testi
 •     Eğilme Mukavemeti Testi
 •     Çelik Çubuk Çekme Testi
 •     Çelik Raf Test Sistemi
   

Yapı Malzemesi Deneyleri

 • Taze Betonda Hava Ölçümü
 • Aşınmaya Dayanıklılık Testi (Los Angeles ve Mikrodeval makineleri)
 • Donma Ve Çözme Dayanım Testi
 • Portland Çimento Genişleme Testi (Otoklav ve Le Chatelier)
 • Sıkıştırma Faktörü Deneyi
 • Tomografik Beton Testi
 • Agrega Sınıflandırması
 • Beton Geçirgenlik Testi
 • Ateşlemede Çimento Kaybı
 • Sertlik Ölçme
 • Beton Penetrasyon Direnci
 • Termal İletkenlik
 • Ultrasonik Dalga Hızı Testi
   
ciu-research-construction-materials-analysis

Ergonomik Analizler

  İnsan vücudunun sağlık ve beslenme durumunu değerlendirme amaçlı niceleyici ve zararsız ölçümler, bireyin egzersiz esnasında oksijen tüketimi ile sEMG analizleri yapılmaktadır. 

  •     Antropometrik Ölçüm
  •     sEMG ve Oksijen tüketimi ölçümü (koşu bandı ve bisiklet ile)

  Üretim Atölyesi

  Bu atölyede tek bir işmilinden flanşa, en küçük makine parçaları CNC freze veya CNC plasma kesme makinalarının tüm fonksiyonları kullanılarak istenilen sonuca ulaşmak için hassas işleme ile üretilmektedir. Üretim makinaları listesi: 

  •  CNC Torna Tezgahı
  •  CNC Freze Tezgahı
  •  CNC Plazma Kesme
  •  Matkap Tezgahı
  •  Radyal Matkap Tezgahı
  •  Taşlama Tezgahı
  •  Vargel Tezgahı
  •  Şerit Testere
  •  Universal Freze Tezgahı
  •  Universal Torna Tezgahı
  ciu-research-facilities-production-workshop-mechanical

  Çevresel Analizler

  UKÜ Laboratuvarları ve Atölyeleri insan ve canlı hayatını olumsuz yönde etkileyen, ekolojik dengeye zarar veren hava, gürültü kirliliği gibi çevresel analizler yapmaktadır. 

  •     Gaz ve Toz Partikül Ölçümü
  •     İç Hava Kalitesi Ölçümü
  •     Gürültü ve Titreşim Ölçümü
    

  Diğer Cihazlar

  UKÜ Laboratuvarları ve Atölyeleri, yüksek özellikli, son teknoloji araştırma cihazlarına erişim hizmeti de sağlamaktadır. Bünyesinde yer alan ekipmanlar:

  • Gaz Kromatografi Cihazı
  • Sıvı Kromatografi Cihazı
  • UV-vis Spektrofotometre
  • Floresan Spektrometre
  • Çalkalamalı İnkübatör
  • Koloni Sayıcı
  • Doku Banyosu
  • BIOPAC MP36 Sistemi
  • Mikro-plaka Okuyucu
  • Floresan Inverted Işık Mikroskobu
  • CO2 İnkübatörü
  • Elektrospin Cihazı
  • Elektroforez Cihazı
  • Nanofotometre
  • Homojenizatör
  • Transilluminator
  • Liyofilizatör
  • QPCR - RT-PCR
  • -80oC Dondurucu
  • Döner Buharlaştırıcı
    
  ciu-research-facilities-other-mechanicals