Veritabanları

Katalog Sorgulama

TELİF HAKLARI BİLDİRİMİ

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Kütüphanesi, kullanıcılarına farklı biçim ve ortamlarda güncel ve bilimsel bilgi kaynakları sunar. Bu kaynakların kullanılması, korunması ve geliştirilmesine yüksek derecede özen gösterir. Basılı ya da elektronik kitaplar ve dergiler başta olmak üzere tüm bilgi kaynaklarından ancak telif hakları çerçevesinde yararlanılabilir ve bu kaynaklara dayalı bilgi hizmetlerinin sürdürülebilmesi sağlanabilir. Bu haklar ulusal ve uluslararası sınırlar içerisinde ilgili yönetmelik ve kanunlarla korunmaktadır. Tüm telif hakları yönetmelik ve kanunları, telifli yayınların telif hakkı sahipleri dışında kullanımını belirli ölçülerde sınırlar. İzinsiz kopyalama, telifli yayınların çoğaltılması, otomatik indirme (download) işlemleri vb. telif hakkı sahibinin veya bağlı hak sahiplerinin yasal haklarını ihlal etmek demektir. İstemli ya da istemsiz tüm telif hakkı ihlallerine, telif sahibi ve/veya aracı kurumlarca (yayıncılar, içerik sağlayıcılar vb.) kişi ve üniversite bazında ağır ceza ve yaptırım uygulanabilir.

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Kütüphanesi’nin tüm kullanıcıları (akademisyenler, öğrenciler, kurum dışı bireyler vs.) fikri mülkiyet ve telif hakları ile ilgili her türlü etkinlik ve işlemlerinde yasalara, üniversitenin politikasında belirlenen ilkelere ve genel akademik etiğe uygun davranmakla yükümlüdürler.

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Kütüphanesi, “Ders kitapları dâhil hiçbir eserin aslının ya da kopyasının fikir mülkiyeti yasaları sınırları dışında, herhangi bir şekil veya yöntemle çoğaltılmaması veya çoğaltılmışlarının kullanılmamasını” bir çalışma ve hizmet kuralı olarak kabul eder.

ABONE OLDUĞUMUZ VERİTABANLARI

Atıf Dizinleri ve Ağlar
Veritabanı Hakkında İçerik
Scopus Bibliyometrik araçlarla birlikte araştırmayı izlemeye, analiz etmeye ve görselleştirmeye yarayan; hakemli yayınlardan oluşan en büyük özet ve atıf veri tabanıdır. Veritabanının sürekli artan kendi atıf-yayın havuzu mevcuttur.
Web of Science Fen bilimleri, sosyal bilimler, sanat ve insani bilimleri konu dergileri ve konferans bildirilerini düzenli olarak tarayarak araştırma alanınızla ilgili önemli yayınlara ulaşmanızı sağlar. Araştırma alanınızda yayın üreten uzman araştırmacıların çalışmalarındaki referans bilgilerini ve konu ilişkilerini kullanarak birbiriyle ilgili tüm kayıtlara bağlantı verir. Bibliyometrik araçlarla birlikte araştırmayı izlemeye, analiz etmeye ve görselleştirmeye yarayan; hakemli yayınlardan oluşan makale özü ve atıf veri tabanıdır. WoS üzerinde atıf analizi, dergi atıf dizini, yazar profili ve etki faktörü ve dergi etki değerleri gibi verilere erişim mümkündür. Veritabanının sürekli artan kendi atıf-yayın havuzu mevcuttur.
TR Dizin TR Dizin, araştırmacıların Türkçe bilimsel içeriğe elektronik ortamda erişimlerini etkinleştirmek amacıyla, ULAKBİM tarafından oluşturulmuştur. TR Dizin’in kapsamını oluşturan ulusal bilimsel dergiler, ULAKBİM TR Dizin uzmanları ile ilgili konu alanlarındaki uzman ve akademisyenlerden oluşan komiteler tarafından Dergi Değerlendirme Kriterlerine bağlı olarak seçilmektedir. Fen bilimleri ve sosyal bilimler temel konularında, diş hekimliği, eczacılık, mühendislik, temel bilimler, sağlık bilimleri, veterinerlik, sosyal ve beşeri bilimler alt konu alanlarında dergilerden oluşmaktadır. 1.641 dergi, 500+ bin tam metin makale, 21.878 proje
Mendeley Araştırmaların organize edilmesi, bilim insanları ile işbirliği yapma ve yeni içerikler keşfetme gibi alanlarda dört milyondan fazla kullanıcı ile iletişim sağlamaya yardımcı olan bir akademik ağdır. Kurumsal sürümde 5 GB kişisel ve 100 GB paylaşımlı kütüphane alanı imkanı bulunur. Yazılımın sürekli artan kendi veri-yayın havuzu mevcuttur.
Disiplinlerarası/Çoklu Disiplinli
Veritabanı Hakkında İçerik
Annual Reviews Çeşitli disiplinlerde yayınlanmış, makale analizleri veren bir dergi koleksiyonudur. Annual Reviews, yaşam bilimleri, biyomedikal bilimleri, fen bilimleri, tarım bilimleri, sosyal bilimler ve ekonomi alanlarında dünyanın en önemli derleme dergilerinden oluşur. Toplamda 51 konu yer almaktadır. 66 e-dergi
CAB Direct (Common Wealth Agricultural Bureaux) Tarım, uygulamalı yaşam bilimleri, ormancılık, insan beslenmesi, veterinerlik, tıp ve çevre konularından oluşan veri tabanıdır. Tarım ve uygulamalı yaşam bilimlerinde en yüksek sayıdaki süreli yayın koleksiyonu kapsayıp, 1910 yılından günümüze içeriğe sahiptir. 9 milyon+ özet bilgi, 130.000+ tam metin kayıt, kitap, dergi, bildiri
EBSCO - Academic Search Ultimate Dünyanın en kapsamlı çok disiplinli veri tabanlarından biridir. Sosyal ve beşeri bilimlerde olduğu kadar bilim, teknoloji, mühendislik ve daha birçok alanda en değerli hakemli tam metin dergileri içerir. Özetleri ile birlikte indekslenen 17.900’e yakın dergi, (8.700’e yakını hakemli olmak üzere) 11.900+ tam metin dergi
EBSCO - Applied Science & Business Periodicals Retrospective 1913-1983 dönemine ait yayınları indeksleyen yaşam bilimleri ve iktisadi idari bilimler alanındaki temel indekslerden biridir. Veri tabanında, çevre mühendisliği, ekonomi, elektrik ve elektronik mühendisliği, enerji kaynakları ve araştırmaları, finans, havacılık ve uzay, endüstri mühendisliği, iletişim ve bilgi teknolojileri, iş sağlığı ve güvenliği, kimyasal maddeler ve eczacılık, maden mühendisliği, muhasebe, nükleer enerjisi ve mühendisliği, otomotiv mühendisliği, pazarlama ve satış, şirket birleşmeleri, ulaşım, uluslararası ticaret ve yayıncılık ve daha pek çok konuda birincil öneme sahip yayınları içerir. 2.000+ yayın, 4,5+ milyon kayıt
EBSCO - eBook Super Collection Kullanıcı sınırı bulundurmadan hem sayı hem de içerik bakımından dünyadaki en geniş kapsamlı disiplinlerarası tam metin e-kitap veri tabanlarından biridir. Veritabanı içeriği Elsevier, Taylor & Francis, Sage, John Wiley vb. yayıncılar ile Harvard University Press, Cambridge University Press, MITPress, University of California Press gibi üniversite yayıncılarından sağlanır. 582,770+ ekitap
EBSCO - GreenFile Doğa ile ilgili multidisipliner bir veri tabanıdır. Çevre ile tarım, eğitim, hukuk ve teknoloji gibi çeşitli disiplinler arasındaki bağlara dikkat çeker. 12.000+ kayıt, 850.000+ kayıt özeti
EBSCO - Central & Eastern European Academic Source Orta ve Doğu Avrupa ülkelerinde yayınlanan akademik dergilerin tam metinlerini içeren bu veri tabanı, hem çok disiplinlidir hem de birçok farklı dilde yayını kapsar. İçerdiği konulardan bazıları: Edebiyat, fen bilimleri, hukuk, iş ve ekonomi, kütüphane ve bilgi bilimleri, mühendislik, siyaset bilimi, sosyoloji, tarih, tıp ve sağlık bilimleri, v.s. 30+ ülkeden 600+ tam metin dergi
EBSCO - The Belt and Road Initiative Reference Source Türkiye, Çin, Romanya, Rusya Federasyonu, Çekya, Pakistan, İran, Litvanya ve İpek Yolu ile bağlantılı tüm ülkelerin dergilerinden derlenen bu kaynağın kapsadığı konulardan bazıları şunlardır; Bilim, coğrafya, çevre, ekonomi ve finans, hukuk, internet ve telekominikasyon, inşaat mühendisliği, lojistik, mimarlık, siyaset, sürdürülebilir gelişim, tarım, teknoloji, ticaret, yapılar. 5.000’e yakın tam metin dergi, 50+ gazete ve haber bülteni, 260+ rapor
Elgaronline Hukuk, iktisat, işletme, siyasal ve sosyal bilimler alanlarında e-kitap, rehber, sözlük ve referans kaynaklarını kapsamaktadır. 37 kitap
Emerald Premier eJournal Emerald'ın eJournals Premier ve Social Sciences eBooks pkaetlerini içerir. Konu alanları yönetim, işletme, ekonomi, eğitim, mühendislik, bilgi bilim ve ilgili konulardır. 405 dergi, 1.262 kitap
JSTOR Archive Journal Content Akademik dergiler, kitaplar ve birincil kaynaklardan oluşan akademik bir kütüphanedir. 70’in üzerinde disiplini kapsayan akademik araştırmaları bünyesinde barındıran multidisipliner bir kaynaktır. 3.938 dergi, 2.154 rapor
ProQuest Dissertations & Theses PDF formatında indirilebilen 1637'den günümüze dünyanın dört bir yanından doktora ve tezlerine erişim sunar. Veritabanı, 1997'den beri eklenen tezlerin çoğu için tam metin ve daha eski lisansüstü çalışmalar için güçlü geriye dönük tam metin kapsamı sunar. Multidisipliner bir veritabanıdır. 5.500.000 tez, 5.263 kitap
Springer Nature - Springer Link Yüksek etki değerine sahip tam metin bilimsel dergileri içerir. Yayınların çoğu İngilizce olmakla birlikte önemli sayıda Almanca yayın da içerir. Dergi koleksiyonlarının tamamına 1. cildin 1. sayısından itibaren erişilebilir. Konu alanları astronomi, beslenme, bilgisayar bilimleri, biyomedikal bilimler, çevre bilimleri, coğrafya, davranış bilimi, dil, eğitim, enerji, felsefe, fizik, hukuk, istatistik, işletme ve ekonomi, kimya, malzeme, matematik, mimarlık ve tasarım, mühendislik, sosyal bilimler, tıp ve sağlık bilimleri, yaşam bilimleri, yer bilimleridir. 2.283 dergi
Taylor & Francis Sosyal ve beşeri bilimler, tıp ve yaşam bilimlerinde tam metin dergi koleksiyonudur. Konu alanları beşeri bilimler, bilgi bilimi, bilgisayar bilimi, coğrafya, çevre, davranış bilimleri, dil ve edebiyat, dişçilik, eğitim, ekonomi ve finans, fiziki bilimler, gıda ve beslenme, güzel sanatlar, hemşirelik, hukuk, iletişim, matematik ve istatistik, mühendislik ve teknoloji, müzecilik ve kültürel miras, sağlık, saha çalışmaları, siyaset ve uluslararası ilişkiler, sosyal bilimler, spor, tarım, tıp, turizm. 2.209 dergi
Wiley Online Library 1997’den günümüze fen, sosyal ve tıp konu alanlarında tam metin erişim imkanı vermektedir. 363 Wiley dergisi kendi alanında en iyi ilk 10 dergi arasındadır. 1.732 dergi
Overdrive  İçeriğinde zengin aktüel dergi koleksiyonu, e-kitap ve sesli kitap bulunduran bir sanal kütüphanedir. Kullanıcılar kendi hesapları ile ödünç iade işlemleri yapabilirler 20.428 e-kitap 15 sesli kitap 5.268 magazin
MILDATA Military Big Data; kara, deniz ve hava platformlarına yönelik yüksek hacimli ve çeşitli bilgiyi, ülke detaylarıyla birlikte en üst seviye doğruluk ve süratle kullanıcısına ulaştırarak; harekât, teşhis, tanımlama, iş geliştirme, uluslararası ticaret, eğitim, araştırma ve karar verme süreçlerinin tamamında katma değer yaratmayı hedefleyan bir veri tabanıdır. "Mildata ayrıca ülke, bölge ve kıtalar düzeyinde envanter ve
yetenek bazlı karşılaştırmalı analizler sunarak, kullanıcılarına
silah / sistemlerin durumsal farkındalığını sağlar. 
Ülkeler
bazında DELC (Duty, Enemy, Land, Current Forces) metodolojisi
kullanılarak hazırlanan raporlarla ilgi alanlarına özel bilgiler
sunan portalda, küresel savunma sanayii temsilcilerinden
oluşan kapsamlı bir portföy de yer alıyor."

 

Tıp ve Sağlık Bilimleri
Veritabanı Hakkında İçerik
AccessPhysiotherapy Yalnızca fizik tedavi çalışmasına, talimatına ve uygulamasına ayrılmıştır. Düzenli olarak güncellenir. Önde gelen fizik tedavi ders kitaplarını, prosedür ve egzersiz videolarını, resim galerilerini, öz değerlendirme araçlarını içerir. 3.500 dergi, 400 rapor
ClinicalKey Sağlık uzmanları ve öğrencilerin çok kapsamlı güvenilir içerikler vasıtasıyla doğru yanıtları daima doğru zamanda bulabilmesine yardımcı olmak için tasarlanmış bir klinik bilgi çözümüdür. ClinicalKey, yüzlerce tıp ve sağlık bilimleri alanında kitap ve dergilerin yanı sıra klinik monograf, prosüder videosu ve ilaç monografları içerir. 950+ kitap, 750+ dergi, 1.200+ klinik monograf, 300+ prosedür videosu, 2.500+ ilaç monograf
DynaMed Kanıta dayalı, hasta başı bakım aracıdır. Hekimler tarafından hekimler için hazırlanan DynaMed ile hasta başında ortaya çıkan klinik sorulara hızlı, kanıta dayalı ve uygulanabilir cevaplar verilir. En önemli 500 tıp ve sağlık bilimleri dergisi editörler tarafından her gün incelenir, en güncel kanıta dayalı bilgi ile hastalıklara ve ilaçlara dair özetler hazırlanır, hazır ve güvenilir bilgi olarak sunulur. Günlük veri-içerik akışı
EBSCO - MEDLINE Tıp, sağlık ve yaşam bilimleri alanları için danışma kaynağıdır. MEDLINE, National Library of Medicine tarafından oluşturulmuş MeSH (Medical Subject Headings) tıbbi konu terimlerini kullanır. Ağaç diagramı şeklinde ve hiyerarşik bir yapı sunan MeSH kullanılarak arşiv sayıları 1809’a kadar uzanır. 5,600+ PubMed dergisi, 25 milyon+ makale özeti
Springer Nature - Academic Journals Springer Nature tarafından yayınlanan yüksek etki değerine sahip akademik odaklı dergileri içerir. Dergi sayılarına tam metin erişim 1997 yılından günümüze kadarki tarih aralığını kapsamaktadır. Konu alanları sağlık bilimleri, genetik, tıp bilimleri, farmakolojidir. 37 dergi
Springer Nature - Nature Journals All Nature Yayın Grubu’nun merkezinde yer alan yüksek etki değerine sahip dergi grubudur. İsminde ‘Nature’ ifadesi bulunan 46 adet dergiyi içerir. Dergi sayılarına tam metin erişim 2007 yılından günümüze kadarki tarih aralığını kapsamaktadır. Konu alanları enerji, sağlık bilimleri, teknoloji, yaşam bilimleridir. 46 dergi
OVID Total Access Collection Yüksek kaliteli tam metin tıbbi kaynaklarla dolu, birçok uzmanlık alanı içeren tıbbi bilgilere hızlı ve kolay erişim sağlamaktadır. 15 farklı konu kategorisinde, etki faktörüne (impact factor) göre derecelenmiş en kaliteli klinik dergilere sahiptir. 419 dergi
ScienceDirect Freedom Collection Elsevier’in lider hakem denetimli akademik literatür platformudur. Bilim, teknoloji ve tıp alanlarında Elsevier’ın hakemli tam metin içerik sağlar. Biyokimya, genetik ve moleküler biyoloji, kimya, klinik tıp, mühendislik ve veterinerlik gibi disiplinlere yayılmış 24 konu koleksiyonunu kapsar.  2.265 dergi
Teknoloji ve Mühendislik
Veritabanı Hakkında İçerik
IEEE Xplore Digital Library IEEE dünyanın en büyük mesleki ve teknik örgütlerinden biridir. Antenler, devreler, optik, radyoloji, yazılım, kablosuz ağ vb. hemen hemen bütün teknoloji alanlarında yayın içerir. 228 dergi, 31.246 bildiri, 5.791 konferans serisi, 4.526 standart
İşletme ve Ekonomi
Veritabanı Hakkında İçerik
EBSCO - Business Source Ultimate Kapsamlı tam metin dergi içeriğinin yanı sıra sunduğu birçok farklı doküman türü ile komple bir araştırma aracıdır. Bankacılık, çalışma ekonomisi, ekonometri, ekonomi, finans, iktisadi gelişme, iktisat, iktisat politikası, iktisat teorisi, iş ve işletme yönetimi, mali iktisat, maliye teorisi, muhasebe, pazarlama, uluslararası iktisat, üretim yönetimi, yönetim bilişim sistemleri, yönetim ve organizasyon, vb. kapsadığı alanlardan bazılarıdır. 40.000+ yazar profili, 800+ kitap ve monograf, 12.000+ vaka çalışması
EBSCO - Business Periodicals Index Retrospective İş ve işletme araştırmaları odaklı 70 yıllık akademik arşivinde akademik ve ticari dergileri indekslemektedir ve içerisinde Industrial Arts Index (1913-1957) veri tabanını da barındırır. 1.000+ süreli yayın, 2.5 milyon+ makale
EBSCO - Regional Business News Business Source Ultimate için tamamlayıcı olan bu veri tabanı özellikle Birleşik Devletler ve Kanada kaynaklarını sunar. 20 yılı aşkın bir kapsam sunan Regional Business News, The Washington Post, PR Newswire US ve diğer önemli kaynakların haberlerini içerir. 100’den fazla yerel işletme yayınından gelen tam metinler
EIKON FX, para, hisse, tahvil, metal, enerji ve tarım piyasaları ile ilgili eşzamanlı ve geçmişe dönük fiyat bilgisi, haber, rapor, analiz ve tahminlerini içeren EIKON, dünyanın en geniş kapsamlı, en güvenilir makroekonomik veri tabanı ve anlık piyasa verilerine ulaşabileceğiniz servis paketidir. Anlık veri akışı
Eğitim Bilimleri
Veritabanı Hakkında İçerik
EBSCO - Education Index Retrospective Çok-kültürlü/etnik eğitim, dil sanatları, din eğitimi, eğitimde bilgisayarlar, fen ve matematik, kütüphanecilik vb. birçok alanda hakemli olan dergilerden sunar. Arşiv niteliğindeki literatürde aranılan bilgi, güncellenmiş konu başlıkları sayesinde günümüzün anahtar kelimeleri ile rahatlıkla bulunabilir. Ayrıca, eski tarihlere ışık tutması açısından orijinal konu başlıkları da korunmuştur. 800+ yayın, 850.000+ kayıt
EBSCO - ERIC (Education Resources Information Center) Eğitim bilimleri literatürü için temel veri tabanlarından biridir ve bu alanda çalışan tüm araştırmacıların ilk danışma kaynağıdır. Bu veri tabanı, Current Index of Journals in Education ve Resources in Education Index içerisinde yer alan dergilere erişim sağlar. 1.6 milyon+ kayıt, 631.000+ tam metin dokümana bağlantı
EBSCO - Teacher Reference Center Öğretmenler için ücretsiz bir araştırma veritabanıdır ve profesyonel eğitimcilere yardımcı olmak amacıyla hazırlanmıştır. İçeriğindeki hakemli dergiler için indeksleme ve özet sağlar. 220+ hakemli öğretmen dergisi
Benzerlik Tespit Yazılımları
Veritabanı Hakkında İçerik
İntihal.net Akademik çalışmalardaki benzerlik oranını tespit etmek için Türkiye’de üretilmiş yerli bir programdır. Birçok intihal tipini tespit etmek için özelleşmiş, İnternet tabanlı bir benzerlik tespit ve raporlama yazılımıdır. intihal.net ile çalışmanızın özgünlük testini  3 adımda gerçekleştirebilirsiniz. İntihal.net farklı dosya formatlarını desteklemektedir. Programa üye olan kurumlar hem doküman tipi hem de doküman sayısı bakımından hiçbir sınırlandırma olmadan sistemden faydalanabilirler. Yazılımın sürekli artan kendi veri-yayın havuzu mevcuttur.
iThenticate Akademisyenlerin bilimsel çalışma taslaklarını tarayarak ilgili dokümandaki içeriğin orijinalliğini detaylarıyla incelemelerini sağlar. Yüklenen dokümanlar büyük bir veritabanındaki belgelerle karşılaştırılır. iThenticate sisteme yüklenen dokümanları kaydetmez; ancak kullanıcı hesabınızdaki sonuç raporu vb. bilgilere dilediğiniz zaman tekrar erişebilirsiniz. iThenticate’e yüklenen her belge yayın-doküman gazete, dergi, süreli yayın ve kitabın yanı sıra tüm bunlara ek olarak 17 milyardan fazla web sayfası ve arşivde taranmaktadır. Yayıncı ortakları arasında CrossRef, Gale, Emerald, ABC-CLIO, SAGE Reference, Oxford UniversityPress, IEEE, Elsevier, Nature Publishing, Ovid, Taylor&Francis, PubMed, Pearson, McGrawHill, Wiley ve EBSCOhost gibi büyük yayınevleri ve platform geliştiriciler bulunmaktadır. Kullanım için @ciu.edu.tr uzantılı e-posta ile kayıt olmak gereklidir. Yazılımın sürekli artan kendi yayın-doküman havuzu mevcuttur.
Turnitin Öğrenci ödev, sunum, ders materyali vb. kurum içi çıktıların benzerlik oranlarının tespiti için kullanılmaktadır. Öğrencilerin özgün çalışmalar sunmasını sağlar ve olası intihalleri tespit eder. Yazılımın sürekli artan kendi veri-yayın havuzu mevcuttur.
Diğer Konu Alanları (Tarih, Sanat, Süreli Yayınlar)
Veritabanı Hakkında İçerik
EBSCO - Applied Science & Technology Index Retrospective Bu arşiv veri tabanı 1913 ve 1983 yılları arasındaki önemli bilimsel çalışmalara, tartışmalı konuların çözümlerine, yenilikçilerin bulgularına ve teknolojinin gelişmesine adına yapılan araştırmalara ışık tutan bir referans kaynağıdır. Veritabanı aynı zamanda Industrial Arts Index (1913-1957) tam dosyalarını da içerir.   1.400+ süreli yayın, 3 milyon+ makale
EBSCO - Art Index Retrospective Bu arşiv koleksiyonu, 1929’dan 1984’e kadar geçen süreci kapsayacak şekilde sanat ile ilgili birçok konuyu ele alır. Yarım yüzyıldan fazla bir süre için sanat literatürü sunar. Antikalardan sanat tarihine, moda tasarımından peyzaj mimarlığına, resimden heykele kadar sanat ile ilgili tüm konu başlıklarını kapsar. 600+ dergi, 25.000+ kitap incelemesi
EBSCO - European Views of the Americas: 1493 to 1750 Amerika’daki Britanyalılar, ticaret, keşifler, Amerika’daki Flemenkler, Amerika’daki Fransızlar, Amerika’daki dinler ve inançlar, korsanlar, köle ticareti gibi konularda 1750’den önce Avrupa’da Amerika hakkında yazılan basılı kayıtlar için kapsamlı bir rehberdir. 32.000+ kayıt
EBSCO - Humanities & Social Sciences Index Retrospective Beşeri ve sosyal bilimlerin farklı alanlarındaki önemli dergileri indekslemektedir ve içerik 1907’ye kadar uzanmaktadır. 1.200+ süreli yayın, 1.300.000+ kayıt, 240.000+ kitap incelemesi
EBSCO - Library Information Science & Technology Abstracts (LISTA) 1960 kadar uzanan içeriği ile LISTA, kütüphane, bilgi ve belge yönetimi ve bilgi bilimleri ile ilgili araştırmalar için hazırlanmıştır. Yüzlerce dergiye ek olarak kitapları ve araştırma raporlarını özetleri ile birlikte indeksler. İçerdiği konulardan bazıları bibliyometri, bilgi ve belge yönetimi, bilgi okuryazarlığı kataloglama, kütüphanecilik, online bilgi kaynaklarının kullanımı, sınıflandırma, veri tabanları. 600+ dergi, 120+ derginin önceki sayıları
EBSCO - MasterFILE Complete Dünyanın önde gelen yayıncılardan derlenmiş ve genel ilgi alanlarına dair kaynakları barındıran tam metin popüler dergi kaynağıdır. Ek olarak, referans kitapları ve kapsamlı bir görsel koleksiyonu sunar. İşletmeden sağlığa, fitness ve spordan dinlenme ve eğlenceye, bilimden kültürel çalışmalara, eğitimden modaya kadar birçok konu içerir. 2.200+ dergi, 870 referans kitap, 1.8 milyon görsel
EBSCO - MasterFILE Reference eBook Collection MasterFILE Complete’in tamamlayıcısı olan bu kaynak, referans kitapların elektronik versiyonlarından oluşturulmuştur. Bu koleksiyondaki ekitaplar Abdo Publishing, Cambridge Scholars Publishing, Cornell University Press, Nomad Press, The University of North Carolina Press gibi önemli yayınevlerinden gelmektedir. Bilgisayar, bilim,  biyografiler, finans, genetik, kariyer, mimari, moda ve tasarım, sağlık, sanat, seyahat, spor, tarih gibi kişisel referans konularını kapsar. 800’e yakın ekitap
EBSCO - Newspaper Source Plus Dünyadaki önemli haberler için tam metin içerik sağlayan bu veri tabanı, gazetelerden, haber bültenlerinden ve haber dergilerinden milyonlarca kayıt içerir. Ek olarak, televizyon ve radyo haberlerinin metinlerini ve popüler haber kaynaklarından günlük bilgileri içerir. 1.200+ tam metin gazete, 130 haber bülteni, 80 milyona yakın makale
EBSCO - Newswires Associated Press, United Press International, PR Newswire, Xinhua, CNN Wire ve Business Wire'ın başlıca dünya haberlerine sürekli olarak ve neredeyse gerçek zamanlı erişim sağlar. Günlük veri-içerik akışı
EBSCO - OpenDissertations 1902’den günümüze kadar Amerikan üniversitelerindeki doktora tezlerini içerir. Orijinal basılı indeksi tam sayfa resim olarak gösterir ve yazar adı, başlık adı, konu adı ve üniversite adı taraması yapılabilir. 1.2 milyon+ doktora tezi
EBSCO - Web News Tüm dünyadan binlerce önemli haber beslemesine neredeyse gerçek zamanlı erişim sağlar. Son kullanıcılar, kayıttaki bağlantıyı takip ederek internet içeriğinin tam metnine anında erişebilirler. 14.000+ haber beslemesi
GETEM Boğaziçi Üniversitesi Görme Engelliler Teknoloji ve Eğitim Laboratuvarı (GETEM) tarafından tasarlanan internet kütüphanesi projesi, görme engellilerin bilgi kaynaklarına erişimini sağlamayı amaçlamaktadır. Bu proje görme engellilerin yanı sıra, diğer tür engeli gereği basılı (printed) kaynaklardan sınırsızca faydalanamayan (felçli, dyslexic) bireyleri de kapsamaktadır. 21.000+ sesli kitap
Springer Nature - Palgrave Macmillan Journals SpringerLink platformu üzerinden erişim sağlanan sosyal bilimler dergilerini içermekte olup dergi sayılarına tam metin erişim 1997 yılından günümüze kadarki tarih aralığını kapsamaktadır. 46 dergi

Açık Erişim Veritabanları

Açık erişim veritabanları, tüm araştırmacıların erişimine açık bilgi sunar. Bu veritabanları içerisinde erişime açık olan tüm materyalleri dileyen araştırmacılar akademik dürüstlük çerçevesinde kullanabilmektedirler. Aşağıda yer alan listede, kurumumuz tarafından seçilmiş olan açık erişim veritabanlarının konusal olarak ayrılmış listesine ulaşabilirsiniz.

Ders Kaynakları
Veritabanı İçerik
Open Textbook Library Temel ders kaynakları
Khan Academy Temel ders kaynakları
Dil Öğrenimi
Veritabanı İçerik
Learn Turkish Türkçe öğrenim
LEOnetwork İngilizce öğrenim
E Learning French Fransızca öğrenim
E-book
Veritabanı İçerik
Open Library Multidisipliner kitaplar
Hindawi Multidisipliner kitaplar
Directory of Open Access Books (doab) Multidisipliner kitaplar
Intech Open Multidisipliner kitaplar
Internet Archive Multidisipliner kitaplar
Planet e-book Multidisipliner kitaplar
EUR-lex Hukuk kitaplar
e-dergi
Veritabanı İçerik
Directory of Open Access Journals (DOAJ) Multidisipliner dergiler
Dergi Park Multidisipliner dergiler
Science Direct Multidisipliner dergiler
 TR Dizin Multidisipliner dergiler
Cell Press Tıp sağlık ilimleri dergileri
bioRxiv Yaşam bilimleri preprint dergiler
CERN Document Server Fizik dergiler
ChemSpider Kimya dergiler
INIS – International Nuclear Information Systems Nükleer bilim dergiler
Food and Agriculture Organization of the United Nations Tarım dergiler
Social Science Research Network Sosyal bilimler dergiler
OP (Institute of Physics) Electronic Journals  Fizik dergiler
American Institute of Physics (AIP Publishing) Fizik dergiler
IGI Global Multidisipliner dergiler
Knovel Mühendislik bilimleri dergiler ve hesaplama
 Nature Journals Online Bilimsel dergiler
ChemRxiv Kimya dergiler
Core Multidisipliner dergiler
Europeana Avrupa kültür birikimi dergiler
 IMF Ekonomik veriler dergiler
PubChem Kimya dergiler
Semantic Scholar Multidisipliner dergiler
Dimensions Multidisipliner dergiler
Zenodo Multidisipliner dergiler
Journal of Turkish Science Education (TUSED) Bilimsel dergiler
TürkMedline  Sağlık Bilimleri
Boş Vakit Değerlendirme
Veritabanı İçerik
Classic Cinema Online Filmler 
Open Culture Filmler
Pera Museum Publications E-book
Le Gallerie Degli Uffizi Sanal sergi