Kütüphane

Katalog Sorgulama

KÜTÜPHANE hakkında

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Kütüphanesi eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetleri ile öğrencilerin, akademik ve idari personelin mesleki ve genel kültür bilgilerini edinmeleri doğrultusunda gereksinim duydukları her türlü kütüphane kaynağını sağlamayı ve en iyi teknik olanaklarla hizmete sunmayı amaçlar.

Üniversitemiz; öğretimi, araştırmayı ve öğrencilerin bilimsel gelişimini doğrudan desteklemektedir. Kütüphanemizde; kitaplar açık raf düzeninde, Dewey Onlu Sınıflama Sistemine (DOSS) göre tasnif edilmiştir. Üniversite Kütüphanemiz öğrencilere, akademik ve idari personele ücretsiz üye olmak şartıyla kütüphane hizmetlerinden yararlanma olanağı sunmaktadır. Bünyemizde kitap, e-kitap, dergi, e-dergi, CD ve akademik internet kaynaklarından oluşan zengin bir koleksiyon bulunmaktadır.

Dünyadaki mevcut veritabanları incelenerek, üniversitemizin eğitim öğretim müfredatına uygun olan uluslararası veritabanları şu anda kullanılmaktadır. Ayrıca yeni veritabanlarının aboneliği konusunda çalışmalar hızla sürdürülmektedir. Üniversite kütüphanemizin üye olduğu online veritabanlarından güncel ve geriye dönük bibliyografik bilgi, e-kitap, e-dergi, konferans, standart ve tam metin makale taraması yapılabilmektedir.Tüm elektronik kaynaklara üniversite kampüsü içersinden IP kontrollü olarak erişim mümkündür. Ayrıca üniversitemiz akademik kadrosunda bulunan öğretim elemanları, yüksek lisans ve doktora öğrencileri kampüs dışından da ticari internet servis sağlayıcıları Proxy (vekil) üzerinden ilgili veritabanlarına erişilebilmektedirler. Mevcut ve yeni veritabanlarına ait erişim adresleri ve kullanım kılavuzları tüm kullanıcılarımızın e-posta adreslerine gönderilmektedir.

Üniversitemize yeni başlayan öğrencilere kütüphane hizmetlerini ve bilgi kaynaklarını tanıtmak amacıyla her eğitim yılı başında oryantasyon programı düzenlemektedir.

UKÜ Kütüphanesi ANKOS, KİTS, TÜBİTAK EKUAL, TÜBESS, Ulusal Toplu Katalog, Kıbrıs Üniversiteler Birliği (KÜB) ve GETEM üyesidir.

Kütüphane Kuralları

Üniversitemizin öğrencileri ve akademik-idari personeli kütüphanemizin doğal kullanıcıları sayılır. Kullanıcılarımızın kütüphane kurallarını kabul ettiği varsayılır.

Dış kullanıcılarımız materyal ödünç alamaz. Fakat kütüphane içinde kaynaklarımızdan yararlanabilirler.

Kütüphanemize şişe su dışında yiyecek ve içecekle giriş yapılmaz.

Kütüphanemiz temiz tutulmalıdır.

Kütüphane içinde telefonlar sessize alınmalı, konuşmak için kütüphane dışına çıkılmalıdır.

Öğrenci kimlik kartıyla sadece kimlik sahibi ödünç yayın alabilir.

Yayınlar

Kütüphane Aylık E-Bülten, Sayı 1

Kütüphane Aylık E-Bülten, Sayı 2

Kütüphane Aylık E-Bülten, Sayı 3

Kütüphane Aylık E-Bülten, Sayı 4

Kütüphane Aylık E-Bülten, Sayı 6

Kütüphane Formları

Kütüphane Müdürlüğünde kullanılan ve/veya kütüphanedeki mevcut hizmetlerden kullanıcılarımızın yararlanabilmesi için talep edilen formlar/kılavuzlara aşağıdaki bağlantılardan ulaşabilirsiniz.

  1. ILLFormu
  2. Rezerv Birimine Kitap Aktarma Formu
  3. Tez Talep Formu

Katalog sorgulama için tıklayınız

Araştırmaya Başlarken

Araştırmaya başlamadan önerilerimizi görmek için tıklayınız

Kütüphane Oryantasyonları
  • İntihal Nedir? Oryantasyon videosunu izlemek için tıklayınız.     
  • Akademik Dürüstlük Oryantasyon videosunu izlemek için tıklayınız.  
  • Güvenilir Kaynak Tarama Oryantasyon videosunu izlemek için tıklayınız.    
  • Sunum Yapma İpuçları Oryantasyon videosunu izlemek için tıklayınız.     

Kütüphane Danışma Randevusu

Danışma almak istediğiniz konu nedir?

Sizin için uygun olan gün ve saati işaretleyiniz

Danışma hizmeti yirmi dakika olacak şekilde verilecektir.

İletişim

Kütüphane Müdürlüğü
Kütüphane
Tel: +90 392 671 1111 Dahili: 2806
E-posta: library@ciu.edu.tr
Müdür: Özlem Araz
Müdür E-posta: oaraz@ciu.edu.tr