Sürekli Eğitim Merkezi

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (UKÜSEM), üniversitemizin toplumun hizmetine sunduğu eğitim programlarının düzenlenmesini, yürütülmesini ve bunların koordinasyonunu sağlayan birimidir. UKÜSEM’in kuruluş amacı toplumun sürekli eğitim ihtiyacını karşılamak üzere üniversite birimlerinin uzmanlıklarından yararlanarak üstün nitelikte kısa ve uzun süreli eğitim programları düzenlemek; bireylerin değişen dünya koşullarında başarıya ulaşmalarına katkı sağlayabilecek, kariyer ve kişisel gelişimlerini destekleyen öğrenme seçenekleri sunmak; üniversitenin kamu, özel sektör ve uluslararası kuruluşlar ile olan işbirliğini geliştirerek ülke kalkınmasına hizmet vermektir.

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi, akademik birimlerinde, deneyimli eğitici kadrosu ile mesleki alanda eğitimli, üretken ve gelişimi isteyen bireyler yetiştirmek vasıtasıyla ülke kalkınmasında üzerine düşen görevini başarıyla sürdürmeye devam etmektedir. Üniversitemiz mevcut eğitim programının yanı sıra, gerek üniversitemiz bünyesinden gerekse yurtiçinden gelen eğitim taleplerini yine deneyimli eğitmen kadrosu ile değerlendirip Sürekli Eğitim Merkezi aracılığıyla karşılamayı hedeflemiştir.

Başta teknoloji olmak üzere çevremizdeki her olgu hızla ve sürekli olarak değişir. Kuruluşların bu değişime ayak uydurmaları gerekçesi, sürekli eğitimi karşımıza temel bir varoluş koşulu olarak çıkarmaktadır. Gelişen dünyaya ayak uydurmak, çağdaş toplumların gerisinde kalmamak ve nitelikli elemanları, geleceğin atıl iş gücüne dönüştürmemek için sürekli eğitim şart olmaktadır. Bu bağlamda UKÜSEM’in amacı; üniversitemizin eğitim verdiği ve araştırma yaptığı tüm alanlarda, akademik programlar dışında sürekli olarak düzenlenen eğitim programları ve etkinlikler aracılığıyla üniversitenin kamu, özel sektör ve uluslararası kuruluşlarla işbirliğinin gelişmesine katkıda bulunmak, topluma hizmet amacıyla kamu ve özel sektörün çeşitli kesimlerine eğitim programları düzenlemektir.

Çalışma Alanları ve Görevleri

 • Kamu ve özel sektör elemanlarının hizmet içi eğitimlerine katkıda bulunmak,
 • Üniversite dışı kurum, kuruluş ve kişilerle ortak projeler hazırlamak, uygulamak ve uygulattırmak,
 • Üniversitede eğitim-öğretim yapılan bilim dallarında araştırmaları, uygulamaları düzenlemek, teşvik etmek ve desteklemek,
 • Araştırmaları ve uygulamaları planlamak, düzenlemek, bu konuda yerli ve yabancı kuruluşlarla işbirliğinde bulunmak,
 • Üniversitede araştırma ve uygulama yapacak öğretim elemanı ve öğrencilerin yetişmesine yardımcı olmak,
 • Bilimsel araştırma ve geliştirme çalışmaları için üniversite dışı çeşitli kurumlardan destek sağlayarak projeler ve teklifler hazırlamak,
 • Bilimsel danışmanlık hizmetleri sunmak,
 • Merkezin kuruluş amacına ve ilkelerine uygun diğer çalışmaları da yapmaktır.
UKÜ Sürekli Eğitim Merkezi Başvuru

Eğitim ve Programlar

Almanca Yabancı Dil Kursu

Eğitmen: UKÜ Akademik Personeli
Eğitim Yeri: UKÜ

Amaç ve İçerik
Programın temel amacı, katılımcılara temel seviyeden başlayarak geniş bir yabancı dil eğitimi sunar. Programın hedefi, katılımcının Almanca yazmasını ve konuşmasını sağlamaktır. Öğrenciler pratik ihtiyaçları için günlük ifadeleri kullanmayı öğrenerek derslerde gramer, kelime bilgisi ve iletişim becerilerini güçlendirmektedir. Başlangıç serviyesi için herhangi bir Almanca temel bilgisi veya seviye tespit sınavına giriş şartı yoktur. Daha ileri seviyeler için bu durum gereklidir. Öğretim süresi toplam 20 saattir. Okuma, yazma, dinleme ve konuşma derslerini içerir.

Değerlendirme Süreci
Eğitim programını tamamlayanlar “Katılım Belgesi” almaya hak kazanacaktır. Eğitim programının sonunda yapılacak olan değerlendirme sınavında başarılı olan katılımcılar ise “Başarı Sertifikası” almaya hak kazanacaktır. Katılımcıların, program süresi boyunca en az %70 devam zorunluluğu vardır. Ayrıca katılımcının derslerde aktif olması beklenir.

Fransızca Yabancı Dil Kursu

Eğitmen: UKÜ Akademik Personeli
Eğitim Yeri: UKÜ

Amaç ve İçerik
Programın temel amacı, katılımcılara temel seviyeden başlayarak geniş bir yabancı dil eğitimi sunar. Programın hedefi, katılımcının Fransızca yazmasını ve konuşmasını sağlamaktır. Öğrenciler pratik ihtiyaçları için günlük ifadeleri kullanmayı öğrenerek aynı zamanda derslerde gramer, kelime bilgisi ve iletişim becerilerini güçlendirmektedir. Başlangıç serviyesi için herhangi bir Fransızca temel bilgisi veya seviye tespit sınavına giriş şartı yoktur. Daha ileri seviyeler için bu durum gereklidir. Öğretim süresi toplam 20 saattir. Okuma, yazma, dinleme ve konuşma derslerini içerir.

Değerlendirme Süreci
Eğitim programını tamamlayanlar “Katılım Belgesi” almaya hak kazanacaktır. Eğitim programının sonunda yapılacak olan değerlendirme sınavında başarılı olan katılımcılar ise “Başarı Sertifikası” almaya hak kazanacaktır. Katılımcıların, program süresi boyunca en az %70 devam zorunluluğu vardır. Ayrıca katılımcının derslerde aktif olması beklenir.

İngilizce Yabancı Dil Kursu

Eğitmen: UKÜ Akademik Personeli
Eğitim Yeri: UKÜ

Amaç ve İçerik
Programın temel amacı, katılımcılara temel seviyeden başlayarak geniş bir yabancı dil eğitimi sunar. Programın hedefi, katılımcının İngilizce yazmasını ve konuşmasını sağlamaktır. Öğrenciler pratik ihtiyaçları için günlük ifadeleri kullanmayı öğrenerek aynı zamanda derslerde gramer, kelime bilgisi ve iletişim becerilerini güçlendirmektedir. Başlangıç serviyesi için herhangi bir İngilizce temel bilgisi veya seviye tespit sınavına giriş şartı yoktur. Daha ileri seviyeler için bu durum gereklidir.Öğretim süresi toplam 20 saattir. Okuma, yazma, dinleme ve konuşma derslerini içerir.

Değerlendirme Süreci
Eğitim programını tamamlayanlar "Katılım Belgesi" almaya hak kazanacaktır. Eğitim programının sonunda yapılacak olan değerlendirme sınavında başarılı olan katılımcılar ise "Başarı Sertifikası" almaya hak kazanacaktır.Katılımcıların, program süresi boyunca en az %70 devam zorunluluğu vardır. Ayrıca katılımcının derslerde aktif olması beklenir.

Osmanlıca Dil Kursu

Osmanlıca Kolay Metinler 1. Kurs & 2. Kurs
Eğitmen: UKÜ Akademik Personeli
Eğitim Yeri: UKÜ

Amaç ve İçerik
Programın temel amacı 1. Kur ve 2. kur seviyelerinde Osmanlıca Dil eğitimi vermek ve katılımcının 1. ve 2. kur seviyelerinde Osmanlıca dilinde yazmasını ve okumasını sağlamaktır.

Değerlendirme Süreci
Eğitim programını tamamlayanlar “Katılım Belgesi” almaya hak kazanacaktır. Eğitim programının sonunda yapılacak olan değerlendirme sınavında başarılı olan katılımcılar ise “Başarı Sertifikası” almaya hak kazanacaktır. Osmanlıca; Türklerin yüzyıllar boyunca geliştirdikleri özgün bir dildir. Bin yıllık kültür mirasımız olan Osmanlıcayı (Osmanlı Türkçesini) öğrenilmesi tarihimizi daha iyi okumamız adına büyük bir fırsattır. Özellikle tarih, arkeoloji, Türk dili ve edebiyatı alanlarında geçmişe yönelik araştırmalarda bulunmayı hedefleyenler için Osmanlıca dilini bilmek büyük bir avantajdır. Katılımcıların, program süresi boyunca en az %70 devam zorunluluğu vardır. Ayrıca katılımcının derslerde aktif olması beklenmektedir.

ideCAD Kursu

Eğitmen: UKÜ Akademik Personeli
Eğitim Yeri: UKÜ
Eğitim Süresi: 8 saat eğitim + 2 saat sınav

Amaç ve İçerik
Idecad, günümüzde İnşaat Mühendisliği ve Mimarlık alanlarında en yaygın olarak kullanılan çizim programlarından biridir. Mimari ve mekanik çizimlerin detaylı olarak öğretildiği idecad kursunda çizim komutları, izotermik çizim komutları, düzenleme komutları, dosya saklama gibi tüm konular ayrıntılı olarak anlatılır.

Değerlendirme Süreci
Eğitim programını tamamlayanlar “Katılım Belgesi” almaya hak kazanacaktır. Eğitim programının sonunda yapılacak olan değerlendirme sınavında başarılı olan katılımcılar ise “Başarı Sertifikası” almaya hak kazanacaktır. Katılımcıların, program süresi boyunca en az %70 devam zorunluluğu vardır. Ayrıca katılımcının derslerde aktif olması beklenir.

SPSS Kursu

Eğitmen: UKÜ Akademik Personeli
Eğitim Yeri: UKÜ
Eğitim Süresi: 20 saat

Amaç ve İçerik
SPSS Statistics, mantıksal olarak toplu ve harmanlanmamış istatistiksel analiz için kullanılan bir yazılım paketidir. SPSS programı baz kısmında istatistiksel analiz yanında veri yönetimi (hal seçimi, yeniden dosya şekillendirme, türetilmiş veri yaratılması) ve veri dokümantasyonu (bir veri dosyasi içinde bir "meta-veri" sözlüğünün depolanması) işlemlerinin yapılması da bu yazılımın önemli niteliklerindendir.
Eğitim Programının amacı, Master ve Doktora Tezi, Nitel Akademik çalışmalar ve projeler yapan, araştırma sektöründe çalışanlar, anket geliştirip veri analizi yapmak isteyenler, şirketlerinde istatistiksel raporlar yazanlar için istatistiksel analiz yapan için SPSS programının uygulamalı eğitimini verir.
 

Değerlendirme Süreci
Eğitim programını tamamlayanlar “Katılım Belgesi” almaya hak kazanacaktır. Eğitim programının sonunda yapılacak olan değerlendirme sınavında başarılı olan katılımcılar ise “Başarı Sertifikası” almaya hak kazanacaktır. Katılımcıların, program süresi boyunca en az %70 devam zorunluluğu vardır. Ayrıca katılımcının derslerde aktif olması beklenir.

İş Sağlığı ve Güvenliği

Eğitmen: UKÜ Akademik Personeli
Eğitim Yeri: UKÜ
Eğitim Süresi: 1 Gün

Amaç ve İçerik
İş Sağlığı ve Güvenliği, iş yerindeki fiziki çevre şartları, çalışma ortamı gibi sebeplerden ötürü işçilerin karşılaşabilecekleri sağlık sorunları ve mesleki sorunların en aza indirilmesi veya ortadan kaldırılması için analizler ve çalışmalar yapılmasını gerekli kılan bir çalışma alanıdır.
İş sağlığı ve güvenliğinin amacı bireyleri bu konuda eğiterek, iş ortamında oluşabilecek tehlikelerin, sağlığa zararlı olabilecek şartların risk ve tehlike analizleri yapabilmelerini sağlamak ve riskleri ortadan kaldırıp daha güvenli ve sağlıklı iş ortamı oluşturabilmelerini sağlamaktır.
 

Değerlendirme Süreci
Eğitim programını tamamlayanlar “Katılım Belgesi” almaya hak kazanacaktır. Katılımcıların, programın tamamına katılmaları gerekir.

Sıkça Sorulan Sorular

 • UKÜSEM Eğitim Kayıtları
 • Eğitim ücretleri
 • Eğitmenler
 • Sertifikalar
Ayrıntılı Bilgi
CIU Campus Students

İletişim

Sürekli Eğitim Merkezi
Eğitim ve Lisansüstü Bilimler Merkezi, GE218

Tel: +90 392 671 1111   Dahili: 2070  
E-posta: ciucec@ciu.edu.tr