Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Merkezi

PDAREM öğrencilerin kişisel gelişimi, psikolojik iyilik hali ve üniversite ortamındaki yaşamla ilgili birçok konuda destek vermeyi hedefleyerek, 2000 yılından itibaren kayıtlı lisans ve yüksek lisans/doktora öğrencilerine ücretsiz olarak hizmet vermektedir.

PDAREM’in Hizmetleri:

  • Psikolojik değerlendirme ve bireysel danışmanlık hizmeti sunmak
  • Koruyucu ve önleyici akıl sağlığı ve rehberlik hizmetleri sunmak
  • Bireylerin psiko-sosyal gelişimini destekleyecek (atölye çalışmaları, seminerler, oryantasyon etkinlikleri gibi) hizmetler sunmak

PDAREM Görüşmeleri:

  • UKÜ-PDAREM’de danışmanlık hizmetleri ücretsiz olarak verilmektedir.
  • Görüşmeler danışan ve danışmanın birlikte ortak karar verdiği bir güne ayarlanır.
  • Görüşmeler aynı danışmanla birlikte her hafta 1 kere 45-50 dakikadan oluşur.
  • PDAREM hizmetleri Türk Psikologlar Derneği Etik Yönetmeliği (2004)’ne ve İngiliz Psikoloji Derneği (British Psychological Society) (2021)’e bağlı kalarak yürütülür.

PDAREM çatısı altında psikolojik destek alınabilecek alanlara örnekler:

Kaygı bozuklukları, Sınav kaygısı, Depresyon, Uyum sorunları, Psikososyal problemler/destek, Fobiler, Stres ve stresle başa çıkma yöntemleri, Öfke kontrol sorunları, İstismar-İhmal problemleri, Akademik problemler, Dikkat süreçlerine yönelik problemler, İlişki problemleri, Erteleme davranışları, Kayıp ve yas.

Psikolojik danışma seansları nasıl yapılır?

PDAREM’e başvuran, sorunlarının çözümü için yardım isteyen öğrencilere, gizlilik esasına dayanarak bireysel terapi veya danışmanlık çerçevesinde müdahale ederek yardımcı olunmaktadır. İlk görüşmeden sonra plan dahilinde düzenli olarak randevu sistemi ile görüşmelere devam edilmektedir.

UKÜ PDAREM Randevu

Gizlilik

Çalışmalarımızın yapılmasında “gizlilik” esas alınan en önemli ilkedir. PDAREM’e başvuran öğrenciler ve merkezdeki çalışanlar arasında geçen konuşmalar, öğrencinin doldurduğu testler gibi bilgiler sadece öğrenci ile PDAREM’deki çalışanlar arasında kalmaktadır. Üniversitenin ya da ona bağlı öğretim kurumlarının hiçbir düzeyindeki akademik ve idari görevli kişi veya kişilere öğrencinin yazılı izni olmaksızın bilgi verilmemektedir.

UKÜ PDAREM Çalışma Alanları

Psikolojik Farkındalık Günleri 2023

Gelişim Odaklı Zihniyet Eğitimi (GOZE) Sertifika Töreni

Psikolojide Bilimselliğin Önemi

GOZE Atölye Çalışması

Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Nefret Söylemi Paneli

Kriz ve Çatışma Dönemlerinde Mutluluğu Bulmak

Bilişsel Davranışçı Psikoterapinin Dünü, Bugünü ve Yarını

Ekip

Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Merkezi
Kütüphane, K210/K212

Müdür: Yrd. Doç. Dr. Eliz Volkan 
Uzman Psikolog: Huriye Koruşan
Tel: +90 392 671 1111 Dahili: 2086
E-posta: pdarem@ciu.edu.tr