CURRICULUM VITAE

  • Bulut Serin, N., Aysan, F. & Fidan, S.( 23-25 November, 2011). Investıgatıon of Unıversıty Students Attachment Styles In Terms of Some Socıo-Demographıc Characterıstıcs. New Trends on Global Education Conference 2011 (GEC'11), North Cyprus.
  • Alasya, M, Fidan, S. & Silman, F. (05-07 Kasım, 2015). Fakülte Üyelerinin Örgüt Kimliklerine Yönelik Görüşleri. VI Uluslararası Eğitim Yönetimi Forumu, Lefkoşa.
  • Alasya, M, Fidan, S. & Silman, F. (2016). KKTC'de Bir Devlet Bir Özel Üniversitenin Eğitim Fakültesinin Örgüt Kimliklerine Yönelik Fakülte Üyelerinin Görüşleri. Kırıkkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 6 (1), 193-208.
  • Alasya, M, Fidan, S. & Silman, F. (2016). KKTC'de Bir Devlet Bir Özel Üniversitenin Eğitim Fakültesinin Örgüt Kimliklerine Yönelik Fakülte Üyelerinin Görüşleri. Kırıkkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 6 (1), 193-208.
  • Eğitim Fakültesi Ders Koordinatörü/2010-halen