Gürkan Doğan

Prof. Dr. GÜRKAN DOĞAN

Eğitim Fakültesi

Telefon numarası +90 392 671 11 11
Dahili 2060
Ofis
Diğer bilgiler

Öz geçmiş

Öğrenim Durumu
 • Manchester Uni. İngiliz Dil Bilimi (Doktora, 1992)
 • Hacettepe Üni. İngiliz Dil Bilimi (Yüksek Lisans, 1984)
 • Hacettepe Üni. İngiliz Dil Bilimi (Lisans, 1982)
Yayınlar

Diğer yayınlar

 • “Şiir Dili, Bağıntı ve Zayıf Sezdirimler” (Poetic language, relevance and weak implicatures), .Bilig (Knowledge), 123-150, (2013). - 2013
 • “İltifat Olgusuna Bilişsel Bir Yaklaşım’’ (A cognitive approach to compliments) Dilbilim Araştırmaları. (Linguistic Research) İstanbul: Simurg Yayıncılık, 49-63. (2000). - 2000
 • Doğan, G. ve A. Kocaman, “Sözcede Kişisel Tutum ve Belirteçler’’.(Propositional attitude and adverbials in discourse) Dilbilim Araştırmaları. (Linguistic Research) İstanbul: Simurg, 65-78 (1999). - 1999
 • “Dil, Kural ve Yaratıcılık’’ (Language, rules and creativity) Kuram. (Theory) Kitap (Book) 18. İstanbul: Can Ofset, 63-69 (1998). - 1998
 • “Opera’da Bağlaşıklık ve Bağdaşıklık İlişkileri’’ (Cohesion and coherence in the Opera). (İçinde) (in) Opera Odağında Enis Batur Şiiri.(Poetry of Enis Batur with special reference to the Opera) (haz – ed. Mustafa Durak) Antalya: Atılım Yayıncılık, 147-161 (1997). - 1997
 • “Söylemde İlginçlik ve Duygu Bağlantısı. (Interestingness and affect in discourse) Dilbilim Araştırmaları.(Linguistic Research) Bizim Büro: Ankara, 76-88(1996). - 1996
 • “Baudelaire’den Vassaf’a Kanat Sesleri”.(Chirping wings from Baudelaire to Vassaf) Frankofoni 8. Şafak Yayınevi: Ankara, 65-75 (1996). - 1996
 • “Anlamda Dolaylılık”.(Indirectness of meaning) Dilbilim Araştırmaları. (Linguistic Research) Bizim Büro: Ankara, 138-151 (1995). - 1995
 • “Çeviride Doğallık ve Bağıntı”.(Natural translation and relevance) Çeviribilim (Translation Studies. TÖMER Çeviri Dergisi (1st TOMER Translation Journal) Bursa, 99-110(1995). - 1995
 • “Ama Bağlacına Edimbilimsel Bir Bakış”.(A pragmatic approach to the connective but in Turkish) Dilbilim Araştırmaları. (Linguistic Research) Hitit Yayınevi: Ankara, 195-205 (1994). - 1994
 • “Bir Şiir, Bir Çeviri, İki Yorum, Bir Sorun”.(A poem, a translation, two interpretations, one problem) İngiliz Dili ve Edebiyatı Dergisi, (Journal of English Language and Literature) sayı (issue) 2. Hacettepe Üniversitesi, Ankara, 157-162 (1994). - 1994
 • “Asafora”.(Asaphora) Dilbilim Araştırmaları. (Lingusitic Research) Hitit Yayınevi: Ankara, 131- 140 (1993). - 1993
 • “Hangi Anlam” (Which meaning?) Dilbilim Araştırmaları. (Linguistic Research) Hitit Yayınevi: Ankara, 93-100 (1992). - 1992
 • “Cooperativeness or Relevance?”. 20. Yıl Yazıları (20th Anniversary Yearbook). Karaca Yayınları: Ankara, 48-60 (1992). - 1992
 • “Dilbilim-Göstergebilim İlişkileri ve Edimbilim”.(Relations between semiology and linguistics within the context of pragmatics) Dilbilim Araştırmaları. (Linguistic Research) Hitit Yayınevi: Ankara, 79- 87 (1991). - 1991

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

 • “Poetic Indexicals as Threats to Literary Translation” International Conference on Translation and Cross-Cultural Communication. 01-02 December 2011. The Queensland University, Brisbane, Australia. - 2011
 • Söylemde Alaycı Dil Kullanımı’’. (Sarcasm in discourse) XI. Dilbilim Kurultayı Bildirileri. (Proceedings of the 11th Linguistic Symposium) O.D.T.Ü. (Middle East Technical University) Presss, 22-23 Mayıs (May) 1997. - 1997
 • “Buyurmayan Buyrum Tümceleri’’(Imperatives with no imperative power) Proceedings of the Eighth International Conference on Turkish Linguistics. 7-9 August, 249-255 (1996). - 1996
Yönetilen Tezler

Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri

 • The Effects of Technology-Mediated Task-Based Language Teaching on Turkish EFL Learners’ Grammar Achievement, - 2022
 • Intercultural Language Teaching in EFL Classroom: A Comparative Analysis of Learning Tasks in the Turkish Upper Secondary School Course books Teenwise and Relearn - 2022
 • Investigating the effects of online teaching on teacher identity (re) construction: Towards a 'hybrid' teacher, a case study - 2021
 • Metacognitive Strategies and Critical Reading. - 2021

Yönetilen Doktora Tezleri

 • Kurmaca karakterin sözcüksel kişiliği: Nuri Bilge Ceylan'ın Kış Uykusu filmi başkişisi Aydın'ın Neo pi-r bağlamında incelenmesi - 2021
 • Dede Korkut Hikâyeleri’nin Söz Varlığı - 2019
 • Examining the Relationship Between the Higher-order Thinking Processes in the Native Language and Reading Comprehension Skills in English in the Secondary Education. - 2014
Projeler
 • KAFKASYANIN YÜZLERİ (Atatürk Dil ve Tarih Yüksek Kurumu tarafından desteklenen 514 numaralı proje), Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç), Araştırmacı: DOĞAN GÜRKAN, 01/01/2015 - 01/01/2016 (ULUSAL) Kafkasya’nın Yüzleri (Türk Tarih Kurumu Projesi, 2016-2018
Çalışma Alanları
 • Dilbilim
İdari Görevler
 • Rektör Yardımcısı (2022-DEVAM EDİYOR)