Hukuk

Türkiye vergi yargı sistemine dair önemli kaynak

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ) Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Hasan Oral’ın “Vergi Yargısı Sistemi, Türkiye-Almanya-Fransa Karşılaştırması” başlıklı kitabı yayınlandı. 
Adalet Yayınevi tarafından basılan kitap, idare hukukunun bir alt dalı olarak kabul edilen vergi hukukunun yargılama sistemi yanı sıra uluslararası karşılaştırmalı hukuk disiplini ile kaleme alındı. 
Oral, kitabın Türk vergi yargı sisteminde model alındığı düşünülen iki Avrupa ülkesi; Almanya ve Fransa’nın vergi yargı sistemleri ile Türkiye vergi yargı sisteminin karşılaştırılmasını içerdiğini belirtti.
Kitabın bölümleri hakkında da bilgi veren Oral, “Çalışmamızın ilk bölümünde ülkemizdeki vergi yargısının tarihsel gelişimi, Cumhuriyet öncesi vergi yargısının durumu, Cumhuriyet sonrasında ise vergi yargısının çeşitli dönemlerdeki gelişim süreci ile modern vergi yargısının kuruluşu, yapılanması ele alındı” dedi. 
Kitabın ikinci bölümünde Alman ve Fransız vergi yargı sistemlerinin tarihsel zemini ve günümüzdeki yapılanmasının incelendiğini aktaran Oral, çalışmanın sonuç bölümde ise Alman ve Fransız vergi yargısı sistemlerinin öne çıkan özellikleri ele alınarak ülkemizdeki vergi yargısı sistemi ile karşılaştırılarak irdelendiğini belirtti.
Oral kitabın yazılma amacı hakkında da konuşarak, “Kitap kapsamında yargılamaya ilişkin ilkelere bağlı kalmak, yargı aşamasındaki hantallığın giderilmesine katkı sağlayacak ve aynı zamanda birbirinden farklı içtihatların oluşmasını engelleyerek, içtihat hukukunu hukuk sistemi içinde daha da tutarlı ve güçlü hale getirecektir. Vergi yargılamasını yargılama ilkelerine, adalete, hakkaniyete uygun bir şekilde gerçekleştirmek için mümkün olan her türlü araçtan ve deneyimden yararlanmak önemlidir” dedi. 
Bunların birisi ve en önemlisinin vergi yargısında mesafe kat etmiş çağdaş, demokratik ülkelerin vergi yargısı konusunda kat ettiği yollara ilişkin deneyimleri incelemek olduğuna dikkat çeken Oral, “Ülkemizin bu alanda kat edilen mesafenin ölçülebilmesinin en iyi yolu, Fransa ve Almanya gibi Avrupa hukukunun en kökleşmiş ülkelerinin sistemleriyle ülkemiz vergi yargısı sisteminin karşılaştırmasını yapmaktır” açıklamasında bulundu. 
Oral, çalışmanın ayrıca uluslararası karşılaştırmalı hukuk disipliniyle Türkiye’deki vergi yargısının olumlu ve eksik yönlerinin tespit edilerek, vergi yargısının gelişimine hizmet etmek için kullanılabileceğini ifade etti.