Öğrenci Gelişim ve Danışma Merkezi

Hakkında

Öğrenci Gelişim ve Danışma Merkezi (ÖGDM) öğrencilere sadece çağdaş bilgi ve beceriler kazandırmak için değil, psikolojik, eğitim-öğretim ve sosyal gelişim alanlarında sahip oldukları potansiyeli gerçekleştirebilmeleri ile ilgili konularda yardımcı olmak ve eğitimlerinde başarıya giden yolda danışmanlık hizmeti sunmak amacıyla kurulmuştur.

Yeni sosyal çevre, yeni ilişkiler, yeni sosyal becerilerin geliştirilmesi ve akademik performansla ilgili yüksek beklentiler öğrencilerin üniversite hayatını zorlaştırabilir. ÖGDM öğrencilerin üniversite hayatının getirdiği zorluklarla baş etmelerini, bilgi ve becerilerini geliştirerek üniversite ve kampüs hayatını en verimli şekilde yaşamalarına olanak sağlamayı hedefleyen bir birimdir. Merkez, öğrenci sorunlarına çözüm getirmeyi, kulüp etkinlikleriyle hem sosyal hem de eğitim yaşamlarına olumlu katkılarda bulunmayı ve öğrenci konseyi ile işbirliği yaparak öğrenci ve üniversite etkileşimini verimli kılmayı amaçlar.

Çalışma Alanları

Öğrenci Danışma Koordinatörlüğü ve Sosyal Etkinlikler Koordinatörlüğü ÖGDM'ye bağlı birimlerdir.

Sağladıkları Hizmetler

Öğrenci Danışma Koordinatörlüğü üniversitedeki tüm öğrencilerin birimlere yaptıkları talepler doğrultusunda diğer birimler ile öğrenciler arasındaki köprü kurar. Öğrencilere yaşam ve öğrenme ile ilgili karşılaştıkları zorluklarda karar verme sürecinde ihtiyaç duyulan yardımı sağlar. Sosyal Etkinlikler Koordinatörlüğü, öğrencilerin ders dışı boş zamanlarını iyi değerlendirmeleri için yararlı etkinlikler düzenler. Öğrencilerin istek ve ihtiyaçları doğrultusunda uzmanlık, kültür- sanat- düşünce ve sportif kulüp kategorilerinin alanlarına giren konularda akademik programları tamamlayıcı nitelikte bilimsel araştırma, tartışma ve beden ve zihin geliştirici çeşitli etkinlik ve faaliyetlerde bulunmalarını sağlamaktadır. Bu doğrultuda Öğrenci Kulüpleri ve Öğrenci Konseyi etkinlik koordinasyonu, Oryantasyon Günleri ve Bahar Şenlikleri organizasyonlarının yanı sıra birçok etkinlik düzenlenir.

İletişim

Öğrenci Gelişim ve Danışma Merkezi Müdürlüğü
Öğrenci Hizmetleri Binası

Müdür: Gamze Atay
Tel: +90 392 671 1111 Dahili: 2057
E-posta: gatay@ciu.edu.tr