Tanıtım Müdürlüğü

Hakkında

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Tanıtım Müdürlüğü, Üniversitenin Türkiye’de ve Kuzey Kıbrıs’ta tanınırlığını artırmak, üniversite adaylarına, ailelerine, lise ve dengi eğitim kurumlarına üniversite bünyesindeki programlar, burslar, eğitim hizmetleri hakkında bilgi verir ve UKÜ’nün sağladığı sosyal, kültürel, sportif ve fiziksel imkanları kapsamlı bir şekilde tanıtmak amacıyla çalışmalar yapar. Bütün bu çalışmalar sonrasında üniversite adaylarının UKÜ’yü tercih ederek kayıt yapmalarına kadar olan tüm süreçlerinden sorumludur.

Farklı kurumlarda eğitim gören öğrencilerin belli kurallar çerçevesinde aynı ya da farklı bir bölüme geçişi ile ilgili başvuru ve kayıt sürecini takip eder.
Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Araştırma Enstitüsü’ne bağlı yüksek lisans ve doktora programları ile kariyerine akademik yönde yön vermek isteyen adaylara bilgi vererek başvuru ve kayıt süreçlerini takip eder.
Ayrıca sahip olduğu kurum hedef ve kültürünü yansıtarak iletişimde olduğu tüm paydaşlarına uzun vadeli güvene dayalı ilişkiler geliştirir ve devamlılığı için çalışmalar yapar.

Çalışma Alanları

 • KKTC ve Türkiye’de devlet ve dengi özel kurumlarına ziyaretler gerçekleştirerek üniversitenin tanıtımını yapar.
 • Üniversite ile doğrudan temasa geçen önlisans, lisans, yüksek lisans, doktora ve yatay geçiş hedefleyen aday öğrencileri bilgilendirir ve hedef kitleye erişebilecek faaliyetler düzenler.
 • Bölge ofislerin koordinasyonu ve denetimi, temsilciliklerin koordinasyonu ve denetimini yapar.
 • Yıllık bütçenin oluşturulması ve planlandığı şekilde uygulandığının denetlenmesi, bölge hedeflerinin oluşturulması, üniversitenin burs, eğitim ücreti, yeni açılabilecek bölümler, program kontenjanları vb. kararlara katkı sağlamak amacı ile görüş raporları hazırlanması, üniversitenin tanıtım stratejilerinin geliştirilmesi ve uygulanması için gerekli çalışmaların sağlaması görevlerini üstlenir. 
 • Tanıtım dönemi için gerekli olacak tüm tanıtım materyallerinin planlanması, tasarım, baskı ve dağıtım süreçlerinin takip işlerini yürütür. 
 • KKTC ve Türkiye genelinde gerçekleştirilen üniversite tanıtım günlerine ve fuar organizasyonlarına katılım sağlar.

Sağladıkları Hizmetler

 • KKTC ve Türkiye genelinde yükseköğretim öğrenci adaylarının yaşadıkları şehirlerde en sağlıklı şekilde UKÜ hakkında doğrudan bilgi almasını sağlar.
 • Aday öğrenci bilgi hattı, online destek hattı, e-posta, sosyal medya kanalları aracılığı ile doğrudan temasa geçen aday öğrencileri ve velilerin bilgilendirilmesini sağlar.
 • Üniversite adaylarının, üniversiteye giriş sınavında doğru ve bilinçli tercih yapmalarına katkıda bulunur, meslek seçimleri ve kariyer olanakları konularında bilgilendirici etkinlikler, seminer ve meslek tanıtım günleri organize eder.
 • İl Milli Eğitim Müdürlükleri, Lise ve dengi eğitim kurumları, RAM, odalar, valilik, belediyeler, basın ve diğer medya kuruluşları vb. paydaşlar ile iyi ilişkiler geliştirerek ve UKÜ’yü en iyi şekilde tanıtmak için çalışmalar yapar.
 • ÖSYM ve UKÜ Öğrenci Yerleştirme ve Burs Sıralama Sınavı ile Üniversiteye yerleşen öğrencilerin eğitim ve yurt kayıt işlemlerini yürütür.

İletişim

Tanıtım Müdürlüğü
Öğrenci Hizmetleri Binası

Tel: +90 392 671 1111 Dahili: 2015
E-posta: tanitim-tc@ciu.edu.tr